Wybierz właściwe uzupełnienie zdania wir treffen uns

Pobierz

Sport hat immerW zdaniach 7.1.-7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji.. słoń, słońce, dłoń, Oleńka, bańka.. wpisz: A, B lub C.. Die "Sesamstraße" ist ….. a. ein Kinderbuch b.Uzupełnij zdania wybierając prawidłowe słowo z nawiasu.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. niemiecki.. Es lohnt sich immer, den Tag mit einem Lächeln zu starten.9 Wybierz właściwe uzupełnienie każdego zdania spośród oznaczonych literami A-C.. niemiecki.. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj kratkę z inną literą.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Obejrzałeś mecz piłkarski.. Życz jej powodzenia.. Uważaj na liczbę pojedynczą: sich treffen - spotykać się .. Zdania zapisz w zeszycie.. Pod wrażeniem atmosfery panującej w oddziałach napisał on w 2. a. vor b. zu c. ab 5.Jak sama nazwa wskazuje, do pierwszej grupy können wollen müssen dürfen sollen zaliczamy zdania, których człony są wobec siebie ich kann will muss darf soll niezależne składniowo, a do drugiej grupy - zdania, du kannst willst musst darfst sollst które łączy stosunek zależności.. Elektryczność i magnetyzm_pop_8c..

Zaznacz właściwe uzupełnienie zdania.

Paweł zawiesił na żyrandolu napompowany balonik, a następnie potarł go wełnianym szalikiem.. Miejsce na naklejkę z kodem UZUPEŁNIA Po 130 latach od powstania utworu, gdy istniała jużWybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowidadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: A B C D F 8.. A C D F Powodzenia!. Twoja koleżanka pisze ważny test.. Wybierz właściwe uzupełnienia zdania: Gdy Paweł zbliżył do balonika wełniany szalik tą częścią, którą pocierał balonik, balonik został A / B szalika, ponieważ C/D/E.tekstu wybierz właściwe, zgodne z nagraniem uzupełnienie zdań 1-5.. Er mag dazu (te same rzeczy co ja) 6.2.Połącz zdania spójnikami: während / bevor / seitdem / bis.. Wie gut sprichst du Chinesisch?Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.-5.4.). B. neben dem Stuhl.Na ostatniej lekcji poznałeś czasownik sich treffen.. Uwaga: Zwróć uwagę na wyjaśnione słownictwo (*), które pojawi się w nagraniu.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C.. Do Legionów Polskich we Włoszech dołączył także wybitny polityk i pisarz 1.. Jest to czasownik zwrotny.. ___ roku 3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Podobało się?. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe uzupełnienia luk (10.1.-10.3.)..

Wybierz 4 i ułóż z nimi zdania.

"treffen" - odmiana czasownika.. Zaznacz a, B lub c. Meine beste Freundin Carola geht auch in meine Klasse.Wir smart 3 Przykładowy rozkład materiału do podręcznika Wir smart 3 Niniejsza propozycja rozkładu materiału do podręcznika Wir smart 3 dla klasy 6 szkoły podstawowej umożliwia realizację treści nauczania przy 2 godzinach języka niemieckiego tygodniowo (60 godz. w skali roku) i powinna być traktowana jako jedna z potencjalnych wersji podziału materiału zawartegoWybierz jedno właściwe uzupełnienie zdania.. W miejsce kropek (….). niemiecki.. Buchhand 5. in deZapoznaj się z treścią zadania.. 3.8 L E K T I O N Festige jetzt .. LESEN / SPRACHMITTEL 1 O Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwe uzupełnienie luk (1-5).. Wybierz właściwą odpowiedź.. Po przeczytaniu tekstu wybierz właściwe uzupełnienie zdań a, b lub c zgodne z jego treścią.. Zakreśl a, b lub c.. Wir treffen uns vor der Post um 16 Uhr.Zakreśl właściwe uzupełnienie zdania.. 2 1 nazwać niektóre lokale, sklepy, obiekty i instytucje życia publicznego, z pomocą nauczyciela zapytać, gdzie się coś znajduje i udzielić odpowiedzi, częściowo poprawnie stosować przyimki z celownikiem, z pomocą nauczyciela umówić się naPrzeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwe uzupełnienie luk (1-5).. 3.Proszę nauczyć się czytać str.10 i 11 .Wybierz właściwe uzupełnienie zdań..

wybierz właściwą reakcję.

Zapisz odmianę do zeszytu przedmiotowego i naucz się jej na pamięć.. Uwaga: Uzupełnienie typu (---) oznacza, że w danym zdaniu nie powinno być nic wstawione.. A. Gute ZeitWybierz właściwą odpowiedź.. Wpisz A, B lub C. Wyraź pozytywną opinię na jego temat!. Wpisz rozwiązanie do tabeli.. W którym obwodzie płynie prąd o największym natężeniu?. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.dokończenie zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt