Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

Pobierz

Bardziej szczegółowoRodzaj tradycyjny podręcznik Klasa wieloletnie Okładka miękka Rok wydania 2014 Tytuł Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego Hotelarstwo Tom 5 Podręcznik Kwalifikacja T.11 i T.12 Data zakończenia 2019-09-11 - cena 44 złPodstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego Podręcznik t.5 Hotelarstwo - Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa.. Hotelarstwo.. Podręcznik.Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.. Dostarcza informacji przydatnych przy rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej w branży hotelarskiej.. HotelarstwoPodręcznik do nauki zawodu technik Księgarnia internetowa Ministerstwo Książki 882086190£10.31 - Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarsREA - Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.. Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.. Przystępnie wprowadza w podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki .With Super, get unlimited access to this resource and over 100,000 other Super resources.£10.28 - Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarsREA - Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego..

Przeczytaj recenzję Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Technik hotelarstwa.. Szkoła ponadgimnazjalna - Renata Tylińska, Maria WajgnerRozkład materiału nauczania do realizacji treści z podręcznika REA "Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego" Format PDF, 189,40 KB PobierzPodręcznik przygotowuje nie tylko do egzaminu zawodowego, ale także do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy w roli pracownika i przyszłego pracodawcy.. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).. HotelarstwoPodręcznik do nauki zawodu te.Przedmiot: : PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HOTELARSTWIE Klasa II Hot Nauczyciel: mgr Mariola Ratajska Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Podstawą klasyfikacji ucznia jest jego obecność na lekcjach przedmiotu nie mniejsza niż 51% oraz .. - sporządzić biznesplan dla małego przedsiębiorstwa hotelarskiegoREA - Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.. Kwalifikacja T.11 i T.12.. Podręcznik autorstwa Wajgner Maria, Tylińska Renata , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 42,03 zł .. HotelarstwoPodręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa.. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa (Maria Wajgner)..

Szkoły ponadgimnazjalne.Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 5.1.

Nawet najlepiej zarządzane przedsiębiorstwo nie może funkcjonować jako samowystarczalna organizacja.Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego Podręcznik Tom 5 Hotelarstwo Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO dla klasy II i III LP Dział Na ocenC dopuszczaj>cy UczeM: Na ocenC dostateczny UczeM: Na ocenC dobry UczeM: Na ocenC bardzo dobry UczeM: Na ocenC celuj>cy UczeM: 1 Podstawowe pojcia zwi>zane z funkcjonowani em gospodarki rynkowej Zna podstawowe pojCcia: potrzeby,PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HOTELARSTWIE KLASA III Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi Poziom wymagań programowych (P lub PP) Kategoria taksonomiczna Rozróżnić składniki majątku przedsiębiorstwa hotelarskiego P B Wskazać źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego P BPodstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego..

Podstawy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej w hotelarstwie 5.2.

Technik hotelarstwa.. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 14 PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGOKsiążka Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.. Technik hotelarstwa.. Kwalifikacja T.11 i T.12.. Rozdział 1.. Podręcznik do nauki zawodu technik .Książka.. Można powiedzieć, że usługa hotelarska ma złożonyzłożonycharaktercharakter.. Podręcznik przystępnie wprowadza w podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki wolnorynkowej.Tom VPodręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).Przystępnie wprowadza w podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki wolnorynkowej.Wyjaśnia najważniejsze terminy ekonomiczne.Charakteryzuje różne rodzaje działalności gospodarczej, dzięki czemu uczeń lepiej zrozumie zagadnienia związane z hotelarstwem .Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko - Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca "2" - uczeń potrafi: zdefiniować podstawowe pojęcia ekonomiczne: ekonomia, mikroekonomia,Opis: Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego..

obiektu hotelarskiego usługa ta jest poszerzana otzw.

Tom V - Tylińska Renata, Wajgner Maria.. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (Obsługa gości .Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.. usługi dodat-kowe,takiejakorganizacjakonferencji,gabinetyodnowybiologicznej, centra biznesowe iinne.. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego Poziom wymagań programowych Kategoria taksonomiczna P B P B P C P B PDG(1)2 zastosować pojęcia z zakresu działania mechanizmu rynkowego; P C PDG(1)3 scharakteryzować formy prawno-organizacyjne .Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca .. ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 6,99 zł Pro.podstawy dziaŁalnoŚci przedsiĘbiorstwa hotelarskiego technik hotelarstwa kwalifikacja t.11 i t.12 podrĘcznik wajgner maria Producent: Wsip EAN: 9788302146985Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego- 2 godziny lekcyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt