Scenariusz zajęć światła sygnalizatora

Pobierz

Składanie znaków drogowych - puzzli według gotowego wzorca.. oglądowa.. Na koniec lekcji nauczycielKONSPEKT ZAJĘCIA OBSERWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Prowadząca: Karolina Grzywa Data: 22.01.2016r.. GRUPA: 4 latki.. Sygnalizator trzyma nauczycielka, używa do tego celu białych wyciętych z kartonu krążków, którymi będą zasłaniane światła w sygnalizatorze, na przemian czerwony, żółty, zielony; zielony, żółty, czerwony.. Część zasadnicza 1.Nauczyciel bierze misia siedzącego najbliżej dziecka i pyta go:Miś pluszowy do opowiadania, duży sygnalizator świetlny, przejście dla pieszych namalowane na białym brystolu, odtwarzacz CD, płyta CD z piosenką "Kolorowe Światła", plastelina, sylwety sygnalizatora.. Powitanie dzieci poprzez :"Wszyscy sa.. :" 2.. Zabawa ruchowa wg B. Strauss "Jedzie auto".. Dobieranie brakujących elementów do stroju "przeprowadzacza przez jezdnię".. ( Krótka rozmowa n-lki na temat spaceru na skrzyżowanie , odwołanie się do wrażeń i wiadomości dzieci).. Grupa wiekowa: 3-4 latki 3.. Temat zajęć: Inscenizacja D. Gellner "Światła sygnalizatora"SCENARIUSZ ZAJĘCIA z zakresu edukacji polonistycznej 2.. TEMAT ZAJĘĆ: S JAK SYGNALIZACJA ŚWIETLNA.. Zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa "Przejście przez ulicę" - przy użyciu sygnalizatora świetlnego.. ZADANIE KONKURSOWE: Zadaniem w III etapie jest .. Osoba prowadząca: Anna Piotrowska..

Co oznaczają światła sygnalizatora?

Uczniowie wypełniają kartę ewaluacyjną (załącznik nr 2).. Cele szczegółowe: Dziecko: - uważnie słucha wiersza, - odpowiada na pytania,Apr 29, 20218.. Temat zajęć: Inscenizacja D. Gellner "Światła sygnalizatora"Scenariusze zajęć w naszym przedszkolu: "Miś i światła sygnalizatora" - wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych - Scenariusz zajęcia dla dzieci 4 i 3- letnich z zakresu "Bezpieczeństwo na drodze" - zobacz lub pobierz plik word.3.. TEMAT: Zabawa dydaktyczna "Znaki drogowe" - realizacja Innowacji Pedagogicznej "Promocja zdrowia w przedszkolu" MIEJSCE: Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radwanicach.. Powitanie dzieci poprzez wspólne powiedzenie dzień dobry.. Światła sygnalizatora - słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej.. zna pojazdy poruszające się po naszych drogach.. Przebieg zajęcia: 1 Powitanie.. 4.SCENARIUSZ ZAJĘCIA z zakresu edukacji polonistycznej 2.. "Raz na jezdnię wlazła Gapa taka Gapa, że aż strach ktoś za kołnierz Gapę złapałPrzeczytaj Budowa sygnalizacji świetlnej Układ, który zbudujemy oraz oprogramujemy będzie realizować następujący scenariusz: Pojazdy mają zielone światło.. Za pomocą zamalowania światła sygnalizatora oceniają, jak wg nich opanowali wiadomości z lekcji oraz czy podobał im się przebieg zajęć..

Scenariusz zajęć dla 5-latków.

•Rozwijanie sprawności manualnej.. Tradycyjnie postaraj się rozpocząd zajęcia od przywitania, które pojawiało się już na poprzednich spotkaniach.. Inscenizacja sytuacji drogowej przez dzieci (przechodzenie przez pasy, sygnalizacja świetlna - wykorzystanie planszy - "ruch uliczny").. 9.Światła na skrzyżowaniu - scenariusz zajęcia dla 3latków 1.. Pieszy, który stoi na czerwonym świetle, naciska przycisk, aby zmienić je na zielone.. wypowiada się prostymi zdaniami.. "Światła sygnalizatora" - wysłuchanie wiersza D. Gellner ilustrowanego sylwetami.. Metody : czynna.. Powitanie gości zabawa "Kto kolor ma.. "- przedstawienie się dzieci 2.. TEMAT TYGODNIA: Orientuję się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.. W związku z nim podziel uczniów na dwie grupy.. Plastyka"5.. Podsumowanie zajęć.Temat zajęć: "Bezpiecznie z Rodziną Treflików" - w trakcie tych zajęć dzieci wykonają szereg . ". - "łapią" u siebie na ubraniach lub w przestrzeni sali przedmioty w kolorach świateł sygnalizatora (uniesione przez nauczyciela koło zielone, czerwone lub żółte).. Obszar aktywności: •Aktywność ruchowa •Aktywność artystyczna Zakres treści edukacyjnych: •"Nasze bezpieczeństwo na co dzień" •"W świecie sztuki.. - Pójdziesz do sklepu synku.. śpiewa proste piosenki.. Słuchanie wiersza I..

Światła sygnalizatora.

Treści programowe: - różnicowanie głosów pojazdów, - wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu, - słuchanie wiersza, 4.. Forma .Nawiązanie do tematu zajęcia 3.Dzieci przynoszą misie i siadają na dywanie.. Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne pojazdy, .Przebieg zajęcia 1.. Cele ogólne: •Zapoznanie z wyglądem i zasadą działania sygnalizacji świetlnej.. Poproś, aby oba zespoły ustawiły się w kołach, jedno wewnątrz drugiego.Dzieci i światła - scenariusz zajęć 1.. Salach pt. " Światełko".. Kiedy wyjdziesz z domu poszukaj przejścia dla pieszych.. potrafi wskazać różnice na dwóch podobnych obrazkach.. Nauczyciel recytuje głośno wiersz inscenizując go gestem i ruchem, dzieci i misie słuchają.. Gdy się zbliżysz się to najpierw spójrz w lewo, potem w prawo i jeśli nic nie pojedzie możesz przejść na drugą stronę.Sygnalizator trzyma nauczycielka, używa do tego celu białych wyciętych z kartonu krążków, którymi będą zasłaniane światła w sygnalizatorze, na przemian czerwony, żółty, zielony; zielony, żółty, czerwony.. Grupa wiekowa: 3-4 latki 3.. "Odgłosy ulicy" - zagadki słuchowe.. Grupa: 3-latki, grupa "Sroczki" TEMAT: Jestem bezpieczny na drodze.. Omówienie wiersza.. TEMAT ZAJĘCIA: "Od stóp do głów" - zabawy i ćwiczenia sprzyjające orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej..

"Dzieci i światła" - powitanie piosenką.

słowna.. Omówienie wiersza.. Zwrócenie uwagi na przejście dla pieszych, sygnalizator świetny.. Osłuchanie z piosenką pt. "Gapa" - własnego zbioru.. Potem pyta dzieci: O czym mówi wiersz?. Przywitanie.. Częśd pierwsza: 1.. Ilustracja przedstawiająca skrzyżowanie.. Zabawa rytmiczno- ruchowa "Sygnalizator świetlny".zna symbole świateł sygnalizatora.. METODY: - czynnościowe .SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 4 LATKÓW .. Wprowadzenie do zajęć: a) wysłuchanie opowiadania nauczyciela pt: "Niebezpieczna przygoda" Posłuchajcie dzieci.. Rozwiązywanie zagadek słownych: "Stoi na drodze, na .SCENARIUSZ ZAJĘĆ.. Na koniec zajęć zadaje kilka pytań kontrolnych, podsumowujących wiadomości.. N. recytuje wiersz pod- nosząc w odpowiednim momencie krążek zielony lub czerwony.plusami.. liczy liczebnikami głównymi w zakresie 1 - 3. potrafi nakleić gotowe elementy na kartonie.. Zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa "Samochody" .SCENARIUSZ 17.. Treści programowe: - różnicowanie głosów pojazdów, - wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu, - słuchanie wiersza, 4.. Opowiadanie nauczyciela pt. "Miś i światła sygnalizatora" Pewnego razu mama zawołała misia.. Światło dla pojazdów zmienia się na żółte.Przebieg zajęcia 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt