Wyjaśnij pojęcie wywierzysko ponor

Pobierz

Płaszcz Ziemi 3.. Arkadiusz.. Żłobek krasowy .. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit- studnie i kominy (rozszerzają się ku dołowi) - korytarze (rozwijają sie wzdłuż szczelin poziomych) - ponory (miejsce gdzie rzeka wpływa pod powierzchnie ziemi) - wywierzyska (miejsce wypływu wody podziemnej na powierzchnię tzw. źródła krasowe) OBSZARY KRASOWE Polska:Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Wyjaśnij pojęcia : wywierzysko skałki wapienna stalaktyty stalagmity stalagmity podziemny korytarz głęboka dolina".. Question from @Zuzanna2016 - Szkoła podstawowa - Przyroda.. 20.Lejek krasowy.. Logowanie.. Jądro Ziemi2.Wyjaśnij pojęcie unia personalna tajemniczaaa123 przywilej generalny - przywilej nadany 17 września 1374 roku polskiej szlachcie przez króla Ludwika Węgierskiego w Koszycach w zamian za uznanie przez szlachtę praw do korony polskiej jednej ze swych córek , a także dla innych swoich dzieci w razie jej bezpotomnej śmierciwyjaśnij pojęcie cyklu i trendu wzrostu gospodarczego (3 str, Ekonomia, ekonomia 21 Wyjaśnij pojęcia rozpiętość produktu, linia produktowa, głębokość i zawartość produktu Metateza - wyjaśnienie pojecia, Poetyka 5 Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady 1 Wyjaśnij pojęcie procesu gospodarowania i jego uwarunkowania1)wyjaśnij pojęcie: bariera orogeniczna..

Wyjaśnij pojęcia : stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, wywierzysko, ostaniec.

Narysuj te skalne formy powierzchniowe oraz podziemne .mileWyjaśnij pojęcia!. Stalagnat - naciek jaskiniowy w formie kolumny, słupa itp., łączący strop jaskini krasowej z jej spągiem.. Answer.ponor - miejsce, gdzie wody strumieni, potoków czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu; wywierzysko - źródło krasowe, miejsce w którym wody podziemne wypływają na powierzchnię; doliny krasowe; kras wieżowy.. :) procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego.. otrzyma naj ;] 2010-05-13 16:07:22 Wyjaśnij pojęcia :?. Geografia - szkoła podstawowa.. Najczęściej występuje w regionach górskich.. Najczęściej występuje w regionach górskich.. jaskinia - naturalna pusta przestrzeń w sklade stalaktyt - zwisające ze stropu jaskini sople stalagmit - 'rosnące' ku górze sople utworzone z opadających kropli wody draperie - naciek jaskiniowy w formie pionowej, cienkiej 'zasłony'Ponor (z języka serbskiego - wchłon) - forma terenu właściwa obszarom krasowym, mająca postać otworu lub korytarza wydrążonego przez wodę.. Mogot- ostaniec krasowy, skałka wznosząca się ponad zrównaną powierzchnię .Wyjaśnij pojęcia Ale ktrótko bo chce to zrobić jako ściąge !. Wyrzeźbione przez spływającą w dół wodę.. Na podstawie mapy turystycznej lub topograficznej zaplanuj trasę wycieczki pieszej gdzieś po okolicy w Małopolsce w opisie uwzględnij ciekawe.Wyjaśnij, co oznacza pojęcie referendum krajowe..

5 2013 Wyjaśnij krótko podane pojęcie: Jak będzie wyglądać wprowadzenie euro w kraju?

Książki Q&A Premium Sklep.. Można tu obserwować zestaw form krasu powierzchniowego.. Formy podziemne: jaskinia krasowa; kanał krasowy;proszę pomocyyyy….. Nieumiejętność rozróżniania pisowni-wiek szkoły podstawowej.Niepełnoletność języka również ma się do ,odnosi się do wieku czasowego,gdzie język narodowy nie może być dobrze rozumiany z powodów braku wykształcenia,dużego analfabetyzmu,wówczas proste pojęcia nie mają treści rozumowania.Dawne chłopstwo .WYBÓR TERMINÓW GEOLOGICZNYCH przyswojenie których jest warunkiem zaliczenia wykładu 1.. Jest to miejsce, gdzie wody strumieni, potoków czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu.Ponor - zagłębienie w skałach wapiennych, którym woda powierzchniowa wpływa do jaskini - pod powierzchnię ziemi.. Referendum krajowe to jedyny sposób i okoliczność .wyjaśnij : 1 wyjaśnij pojęcie plik 2 jaka jest różnica między przeniesieniem a skopiowaniem pliku 3 jakie informacje podajesz zapisując plik 4 z jakich części składa się nazwa pliku 5 o czym informuje nas rozszerzenie pliku 6 o czym informuje nas rozszerzenie .zip 7 wyjaśnij pojęcie kompresja pliku 8 wyjaśnij pojęcie dekompresje pliku 9 jaką rolę pełnią foldery w systemie .. Rozmnażanie się jest to Odpowiedź na zadanie z Przyrodo, witaj!. Zapisz w zeszycie trzy najważniejsze argumenty..

Wyjaśnij krótko podane pojęcie: ... Wywierzysko, reokren - typ bardzo wydajnego źródła krasowego.

Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.flowery11111.. - - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Rejestracja.. Question from @Fighter1997 - Gimnazjum - GeografiaFormy krasowe- podaj definicję: piłkę,magot, ostaniec, ponor, wywierzysko, stalaktyt, stalagmit, stalagnat.. Question from @XD69XD - Szkoła podstawowa - GeografiaMoim zdaniem miejsce tu opisane jest najbardziej urokliwym miejscem na całym Płaskowyżu Padisz - Poiana Ponor (czyli Polana Ponor).. Jest to miejsce, gdzie wody strumieni, potoków czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu.Wyjaśnij pojęcia: 1.. Polub to zadanie.. Izbuc Ponor to wywierzysko, a więc zgodnie z prostą definicją jest to wypływ wody na powierzchnię w obszarach krasowych.Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcie "niepełnoletność języka".. Jest to przeważnie źródło typu wokluzyjskiego (od nazwy francuskiej miejscowości - Fontaine-de-Vaucluse [2] ) - nazwa źródła , w którym wypływają na powierzchnię wody podziemne na obszarach krasowych .ponor - forma terenu właściwa obszarom krasowym, mająca postać otworu lub korytarza wydrążonego przez wode.. Błagam NA jutrooo pomocy!. Powstaje on w efekcie równoczesnego rozwoju stalaktytu idącego od stropu i stalagmitu na dnie jaskini, który tworzy się z wytrącania węglanu wapnia z wody kapiącej z tego stalaktytu..

Wyrzeźbione przez spływającą w dół wodę.Wyjaśnij pojęcia : wywierzysko , stalagmit , stalagnat , stalaktyt.

Skorupa Ziemi 2. po 9 nie na 20 tylko 10 Reklama Odpowiedź 4.2 /5 12 KiczynPonor - forma terenu właściwa obszarom krasowym, mająca postać otworu lub korytarza wydrążonego przez wodę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt