Zasada decorum w tragedii antycznej

Pobierz

W tragedii podniosły, poważny, uroczysty styl i ton, w jakim należy stawiać pytania o problemy sprawiedliwości wobec żywych i umarłych.XVIII w - powrót antycznych zasad tragedii, Zasada decorum- jest to zasada którą zaliczymy do kategorii zasad estetycznych, polegająca na tym, że nie pokazywano scen drastycznych, oraz erotycznych.. Bez tych emocji przedstawienie teatralne nie może być udane .. W VI wieku p.n.e. poeta Tespis wprowadził dialog między chórem a aktorem, były to początki tragedii.W tragedii antycznej nie ma podziału na akty i sceny: - PROLOGOS - zapowiedź .. - ZASADA DECORUM - zasada jedności treści, formy, jednorodności stylistycznej, zgodności gatunku ze stylem, językiem bohatera - ZASADA TRZECH JEDNOŚCI : - MIEJSCA - akcja rozgrywa się w jednym miejscu - CZASU - akcja zamyka się w ciągu 12-24 godzinTragedia działa silniej na odbiorcę, bo kiedy człowiek ogląda w teatrze sztukę, w której bohaterowie wydają się tacy ludzcy, prawdziwi, a ich życie jest powikłane, pełne niesprawiedliwości, budzą się w nim "litość i trwoga", a następnie emocje zwane KATHARSIS.. Zajrzyj też na: Starożytny teatr grecki:Twórcą tragedii antycznej jest Tespis,żył w VI w.p.n.e.Najwybitniejsze tragedie pisarze tworzyli jednak w V w.p.n.e.. Sformułowana przez Arystotelesa, rozwijana przez Cycerona i Horacego..

Zasada decorum, czyli pisania tragedii stylem podniosłym.

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji tylko w jednym miejscu, np. na dziedzińcu pałacowym.Budowa tragedii antycznej: Prologos, pierwsza pieśń chóru po wejściu na scenę, wprowadzała w temat, informując jak doszło do tragedii.. W komedii pojawiali się bohaterowie pochodzący z niskich warstw społecznych (z ludu).. 10.W utworze dominuje podniosły styl realizujące zasadę decorum (była to staranność, odpowiedzialność stylu bohatera i gatunku, w tragedii bohater musiał być ważną postacią, np. władcą, i obowiązywał styl podniosły).. Brak scen zbiorowych- maksymalna ilość aktorów = 3.Zasada odpowiedniego stylu, tzw. decorum: w tragedii mogły występować postaci wysoko urodzone i szlachetne.. Zachowanie zasady trzech jedności: • czasu (akcja ciągła, prawdopodobnie rozgrywa się w ciągu jednego dnia), • akcji (został podjęty jeden wątek - niezawinionej zbrodni Edypa), • miejsca (dzieje się przed pałacem w Tebach)..

2.Pojęcia tragizmu i tragedii w literaturze antycznej.

Bak przeplatania scen tragicznych-komicznymi.. Jej postępowanie wynika z chęci przestrzegania praw boskich.. Trójjedność dotyczy czasu, miejsca i akcji dramatu.Tragedia antyczna: Tragedia szekspirowska: Zasada trzech jedności: a) miejsca (akcja dzieje się w jednym miejscu, jeżeli coś się o wydarzy w innym informuje o tym posłaniec lub chór) różne miejsca akcji: b) czasu.. Twórca tragedii - Tespis (VI w. p.n.e.) Tragedia klasyczna - budowa: prolog - wstęp, zawiązanie akcji; monologowa lub dialogowa zapowiedź wydarzeń włożona w usta aktora lub aktorów, ma jąca na celu przedstawienie bohaterów;Cechy tragedii antycznej: - zasada trzech jedności (miejsca, akcji i czasu - 24h) - katharsis (oczyszczenie) - tragizm - starcie dwóch równorzędnych akcji - konflikt tragiczny - występuje bohater tragiczny - zasada decorum (jedności stylu) - hamatria - wina tragiczna.. ZASADA DECORUM - obowiązująca w tragedii antycznej zasada jedności treści, formy, jednorodności stylistycznej, zgodności gatunku ze stylem i językiem bohatera.. Podczas Dionizji, świąt ku czci greckiego boga wina i płodności Dionizosa, chór śpiewał uroczyste pieśni, zwane dytyrambami..

Zasady decorum nie przestrzega także wobec postaci.

Bohaterowie nie zmieniają się, konsekwentnie trwają przy swoich przekonaniach 8.. Tytułł utworu najczęściej wzięty od imienia głównego bohatera.. czas akcji pokrywa się z czasem fabułyKról Edyp spełnia wymogi tragedii antycznej w następujący sposób: 1.. Cechy tragedii antycznej to:*istotą każdej tragedii antycznej jest konflikt tragiczny wynikający z istnienia dwóch przeciwstawnych,ale równorzędnych racji;nie można dokonać wyboru,gdyż każda…5.. Była stosowana do każdego gatunku literackiego.. Tytuł utworu zawiera imię głównego bohatera, a jego losy związane są z treścią starożytnych mitów.Antygona - Naruszając królewski zakaz jednocześnie wyrządziła szkodę państwu i musi zostać za to ukarana.. 24 października 2020 0 Przez admin Tragizmem nazywamy kategorię estetyczną, która określa sytuację głównego bohatera - jest on skazany na siły zewnętrzne, czyli fatum; sam nie może decydować do końca o swoim losie; targają nim sprzeczne uczucia, co zawsze prowadzi do klęski.Zasady tragedii antycznej W dramacie obowiązywały cztery podstawowe zasady: Zasada trzech jedności - miejsca, czasu i akcji..

3.Cechy antycznej tragedii greckiej, Antyk - opracowania.

W tym przypadku obowiązywał styl żartobliwy, radosny, niski.- tragedię antyczną cechuje wierność zasadzie decorum (styl i język musiały być dostosowane do podniosłej treści) - celem tragedii antycznej było katharsis ("oczyszczenie"), czyli wywołanie u widzów uczuć litości i trwogi, a następnie pogodzenie się z nimi, uwolnienieDecorum - zasada zgodności treści z formą, inaczej jednorodność stylistyczna.. Tragedię kończył exodos - wyjście chóru, koniec akcji.. Polegała na odpowiednim dobraniu stylu pisania, słownictwa i składni do gatunku oraz tematyki dzieła.Zasady tragedii antycznej na przykładzie "Odprawy posłów greckich": Poza powyższym układem w kompozycji tragedii obowiązywały podstawowe zasady: Zasada trzech jedności: miejsca, czasu i akcji: 1.Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji i bohaterów tylko w jednym miejscu (pałacowym dziedzińcu w Troi).. O zdarzeniu .Decorum - zasada decorum została sformułowana przez Arystotelesa.. Była związana z ukształtowaniem jego tragedii ale odnosiła się również do innych gatunków literackich.. akcji - jeden wątek, jedna akcja (2, 3 aktorów na scenie) zasada decorum - zasada odpowiedniości stylu i bohaterówDecorum to antyczna zasada odpowiedniości stylów, w której tragedia miała być utrzymana w stylu wysokim, pełnym powagi i patosu, a komedia z kolei w stylu niskim, rubasznym, nacechowanym komicznymi elementami.Szekspir łamie zasadę dekoru, czyli odpowiedzialności stylu do tematu, która przypisywała styl wysoki, pełen powagi i patosu tragedii, a styl niski, bardziej rubaszny komedii.. Mówiła o zgodności treści i formy.. Zachowanie zasady trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) rzadko było ściśle spełniane przez tragedie i komedie starożytne.. zasada trzech jedności: czasu - akcja może trwać najwyżej jedną dobę.. miejsca - jedno miejsce, o pozostałych dowiadujemy się dzięki posłańcowi.. Cechami, które spełnia każda tragedia antyczna, są: 1.. Stasima, pieśni chóru nierozdzielające poszczególne epeisodia, stanowiły komentarz do akcji.. Kreon - wystąpił przeciwko boskim prawom, wydając zakaz grzebania zwłok zbłądził tragicznie, i od tej pory każdy jego rozkaz zbliża go do katastrofy.. Reguły te to jedność czasu, jedność miejsca i jedność akcji.. W tragedii oprócz wysokiego stanu są obecne postacie o rodowodzie plebejskim.. Zgodność treści z formą- tematu ze stylem (w tragedii język był bardzo pospolity).. Styl tragedii był dlatego podniosły, wysoki, zarezerwowany dla tego gatunku.. Polegała na właściwym dobraniu stylu mówienia czy pisania.Najważniejsze założenia konstrukcyjne i stylistyczne tragedii antycznej sprowadzają się do kilku zasad.. Epejsodia, dialogi i monologi aktorów, które tworzyły akcję tragedii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt