Formy ukształtowania terenu prezentacja multimedialna

Pobierz

Do form poziomych należą następujące: - wyspy - przylądki - półwyspy 2.. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.. Według tego kryterium na terenie Polski zdecydowanie dominują niziny - zajmują one 91% powierzchni i obejmują północną i środkową część kraju tworząc tzw. Niż Polski, w skład którego zalicza się Niziny Nadmorskie, Pojezierza, .ćwiczenia w odczytywaniu form terenu z mapy poziomicowej ćwiczenia w odnajdywaniu wielkich form ukształtowania powierzchni na mapie hipsometrycznej Polski 5.. Show full text.Dla moich uczniów kl. IV, z którymi z powodu kwarantanny nie mogę się spotkać w szkole.. Damy radę!. Zobacz też kategorię: Elementy rzeźby skalnej.Prezentacja Geografia 1.. Wklęsłe- zagłebienia.. Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu: pas pobrzeży (niziny nadmorskie), Obszary położone do wysokości 300 m n.p.m. zajmują aż 91,3% powierzchni naszego kraju, a średnia wysokość to tylko 173 m n.p.m. Dla porównania średnia wysokość wszystkich obszarów lądowych na Ziemi to 875 m n.p.m., a średnia wysokość Europy (kontynentu o najniższej średniej .Rzeźba powierzchni ziemi terenu także relief powierzchni terenu morfologia terenu ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania Depresja w topografii jest to wklęsła forma ukształtowania terenu Jest podobna do żlebu, ale jest płytka i szersza..

2 Formy ukształtowania terenu Rysunek z opisami.

Czytamy mapę najbliższej okolicy rodzaje map: ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna, plan miasta mapy cyfrowe krajobrazową posługiwanie się mapąformy terenu przedstawione na mapach poziomicowyc h podaje nazwy barw stosowanych na mapach hipsometryczn ych rozpoznaje wielkie formy ukształtowania powierzchni na mapie hipsometryczn ej przedstawia widoczne na I.1-I.3 podręcznik i zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa dla klasy 5 atlas geograficzny zestaw map ściennychrozpoznaje formy terenu przedstawione na mapach poziomicowych podaje nazwy barw stosowanych na mapach hipsometrycznych rozpoznaje wielkie formy ukształtowania powierzchni na mapie hipsometrycznej przedstawia widoczne na mapie hipsometrycznej różnice .. prezentacja multimedialna "W stolicy kraju" (dlanauczyciela.pl) .Prezentacje zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej i politycznej wzbogaconych o przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i mapami.. W Polsce za wyżyny uznaje się pas terenu na południowym wschodzie kraju, rozciągajacy się na południe od Niziny Mazowieckiej, gdzie wysokości bezwzględne mieszczą się w przedziale od 200 do 600 m n.p.m .Odkrywamy tajemnice map podsumowanie działu (2)-na podstawie legendy przyporządkowuje barwy hipsometryczne do odpowiadających im form ukształtowania powierzchni (C); wskazuje na mapie ogólnogeograficznej miasta wojewódzkie, inne miasta, rzeki, jeziora (C) (3)-omawia barwy stosowane na mapach hipsometrycznych (B); wskazuje formy terenu na .Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ rzeźby terenu..

Wzniesienia czyli, formy wypukłe.

Często występuje między dwoma grzędami Formy glacjalne są to wszystkie formy ukształtowania terenu rzeźba .Francja- prezentacja.. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.. Prezentacja w power pointcie o Francji mojego skromnego Autorstwa;D Trzeba wprowadzić kilka zmian ale powinno być git;DUkształtowanie powierzchni Polski cechuje tzw. pasowy układ rzeźby, czyli poszczególne formy terenu układają się pasami.. Procesy zewnętrzne - formy terenu / odkryj karty Odkryj karty.Formy ukształtowania powierzchni powstały w wyniku jednoczesnego działania różnych procesów rzeźbotwórczych.. Często występuje między dwoma grzędami Formy glacjalne są to wszystkie formy ukształtowania terenu rzeźba .UNESCO Prezentacja zdjęć Grobli Olbrzyma pol.. Wnętrze Ziemi.. Do pionowych form należy zaliczyć te: - które różnią się wysokością względną nad poziomem morza.. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI Polska jest krajem zdecydowanie nizinnym.. prezentacja multimedialna, opisy form terenu do konstruowania przez ucznia, plastikowy pojemnik z mokrym piaskiem lub przygotowanym przed lekcją przez ucznia piaskiem kinetycznym albo mieszanką mąki i oleju (1,5 szklanki mąki wymieszać z 5 łyżkami oleju), komputer z dostępem do internetu, interaktywne ćwiczenia: Formy terenu - podsumowanie ( ukształtowania ternu możemy podzielić na: 1..

Procesy zewnętrzne - formy terenu / koło fortuny Koło fortuny.

Czytamy mapę najbliższej okolicy rodzaje map: ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna, plan miasta krajobrazowąmapy cyfrowe posługiwanie się mapąFormą ukształtowania terenu o wysokości od 300 do 500 m n.p.m. są: Skala liczbowa na mapie wynosi 1: 10 000, to znaczy, że w skali mianowanej 1 cm na mapie to:Kategoria:Formy ukształtowania terenu.. Wyżyny, czyli obszary o wysokości 300-500 m n.p.m. to kolejne 5,6% , a obszary górskie (powyżej 500 m n.p.m.) to tylko 3,3% , z czego na obszary o wysokości większej niż 1000 m n.p.m. (góry wysokie) przypada już tylko 0,2% powierzchni kraju.Prezentacja multimedialna z działu "V.. Pozdrawiam Was!Formy ukształtowania terenu możemy podzielić na: Wypukłe, nazwane wzniesieniami Wklęsłe, nazwane zagłębieniami Prawie płaskie bądź płaskie, nazwane równinami.. Za pomocą krzywej hipsograficznej można przedstawić zależność jaka wynika pomiędzy wysokością względną danego terenu, a powierzchnią przez niego .Nizina - równinna lub prawie równinna wielka forma ukształtowania terenu, obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m.. Kontrola autorytatywna forma ukształtowania terenu VIAF: 237490572 WorldCat ISBN 0 - 520 - 07135 - 2 Edo okres Mori Building, Mid - Tokyo Maps interesująca prezentacja interaktywna wielu aspektów miasta na mapach zawiera historię Edo planćwiczenia w odczytywaniu form terenu z mapy poziomicowej ćwiczenia w odnajdywaniu wielkich form ukształtowania powierzchni na mapie hipsometrycznej Polski 5..

Zobacz multimedia związane z tematem: Formy ukształtowania terenu.

Wysokość bezwzględna i wysokości względne są podstawą do ich wyróżnienia.. Do tych form zaliczamy: niziny, wyżyny, góry, depresje, kryptodepresje.Ta forma ukształtowania, czyli wysokości terenu w przedziale 0-300 m n.p.m. to aż 91,3% powierzchni kraju.. W każdym pasie wyróżniono mniejsze jednostki - krainy geograficzne czyli obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi.. Klasa 4 Przyroda.. Klasa 4 Przyroda.. Każde wzniesienie posiada: Stoki czyli inaczej boki Podnóże czyli podstawaKrótka lekcja przyrody dla uczniów klasy IVWzniesienieDolinaKotlinaFormy wypukłe i wklęsłewg Annabiernat.. Wyżyna to zwarty, duży obszar o wysokościach bezwzględnych powyżej 200 m n.p.m.. Płaskie.. Zmiany w ukształtowaniu powierzchni były związane z .Ukształtowanie powierzchni Ziemi 1.. Chiny to kraj, w którym większą część powierzchni zajmowana jest przez tereny górzyste oraz wyżyny, niziny stanowią niewielka część wynoszącą około dziesięciu procent powierzchni kraju, w dodatku duża część nizin to pustynne stepy, nizina Mandżurska.Na podstawie wysokości bezwzględnej i ukształtowania powierzchni można wyróżnić główne jednostki ukształtowania powierzchni: niziny, wyżyny i góry.. Wypukłe- wzniesienia.. Dendryczny (drzewiasty) -o wyglądzie z lotu ptaka przypominającym drzewo, występuje na terenach o mało zróżnicowanym podłożu skalnym, często na terenach o budowie płytowej, np. Wisła, Odra Koncentryczny -znajdujący się w obrębie wklęsłych obszarów (np.Rzeźba powierzchni ziemi terenu także relief powierzchni terenu morfologia terenu ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania Depresja w topografii jest to wklęsła forma ukształtowania terenu Jest podobna do żlebu, ale jest płytka i szersza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt