Zasady poprawnego redagowania tekstu

Pobierz

W tym podrczniku znajdziesz informacje na temat: roli przep ywu informacji (a w szczegól-zasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych - jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak życzliwie i uprzejmie wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję: czytelność tekstu, - empatia komunikacyjna nadawcy, - styl językowy pism urzędowych.Plik omów zasady poprawnego redagowania tekstu.pdf na koncie użytkownika dcrums14 • Data dodania: 24 lis 2018* Uczestnicy poznają zasady poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz udoskonalą kompetencje językowe i komunikacyjne potrzebne w życiu zawodowym.. Istnieją dwa rodzaje akapitów: - z wcięciem pierwszego wiersza, Uwaga: Nie robi się wcięcia pierwszego akapitu po tytule lub śródtytule.. Praca z tabelami .. Błędy redakcyjne w tekście, stosowanie słowniczka.. Nie wstawiamy spacji przed nawiasem zamykającym ), }, ].. Stosuj czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów - jednak pamiętaj, by była proporcjonalna do rozmiaru dokumentu.. Sprawdzać, czy tekst nie zawiera błędów (m.in. ortograficznych i tzw. Literówek), np. stosując wbudowany słownik ortograficzny 2.. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym.. 4.Jest to niezwykle pomocna wiedza, która w praktyce pomoże wyróżnić się Twoim tekstom na tle setek innych w internecie..

Formatowanie i redagowanie tekstu.

Jeżeli będzie dobrze rozmieszczony, to z pewnością zyska na atrakcyjności.Zasada nr 3.. Każdy, kto będzie próbował w twoim dokumencie coś zmienić, zorientuje się, jakie są twoje umiejętności (o ile oczywiście sam potrafi poprawnie redagować dokumenty).. Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy z opcji Widok (Zwykły, Układ strony, Struktura dokumentu).. Spacja musi być po takim znaku.. Sposoby wyrównywania tekstu: • justowanie (do lewej i prawej) - powinno się stosować dla zasadniczego tekstu; najlepiej dodatkowo dzielić wyrazy; • do lewej - przy wyliczaniu;Zasady poprawnego redagowania tekstu 1.. - ze zwiększonym odstępem między poszczególnymi akapitami.1.. Należy zadbać o to, aby tekst był odpowiednio rozmieszczony na stronie, dzięki czemu dokument będzie bardziej czytelny.. Podstawowym narzędziom do profesjonalnego redagowania tekstu poświęcona jest niniejsza praca.. Redagowanie ma swoje prawa i zasady, które poznasz podczas tego kursu.. Uczestnicy kursu "Myśl jak redaktor!". Streszczenie powinno być skrótowym przedstawieniem głównych problemów i wątków pracy, nie należy ich pisać w metajęzyku, nie powinnyZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009..

Pamiętaj o podziale tekstu na akapity.

Wstawiać spację zawsze po pojedynczym znaku interpunkcyjnym (kropka, przecinek, znak zapytania, wykrzyknik, średnik) - nigdy przed nim!Podstawowe zasady redagowania tekstu w edytorze tekstu.. Widok układu strony charakteryzuje się tym, że oprócz tekstu na ekranie widoczne są granice obszaru drukowania .1 Ważne zasady redagowania tekstów 1.. Wstawiać między wyrazami tylko jedną spację 3.. Spacje, wcięcia, tabulatory.. * Omówione zostaną także najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, pojawiające się zarówno w komunikacji internetowej, jak i tradycyjnej.Bez redakcji nie ma dobrego tekstu.. dowiedzą się, co w ogóle znaczy redagowanie tekstów, czym różni się od pisania, jakie są zasady i jak samemu sprawić, by tekst był lepszy merytorycznie.Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym - poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim w Internecie.. nie można wstawiać spacji.. Formatowanie tekstu Przekształcanie wyglądu dokumentu tekstowego w programie - najczęściej w edytorze tekstu.. ZASADY POPRAWNEGO REDAGOWANIA TEKSTÓW PRZY UŻYCIU KOMPUTERA 1..

Akapit to fragment tekstu stanowiący logiczną całość.

ad.1 Krój pisma charakterystyczny obraz pisma drukarskiego o jednolitych cechach graficznych.Filmy.. ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1.. Pamiętaj, że rozmiar czcionki nie powinien różnić się o więcej niż jeden lub dwa stopnie.. Bardziej szczegółowozasady poprawnej edycji tekstu W tekście głównym stosujemy czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów - ważne jest, aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru.. Do formatowania tekstu należy: ustawianie marginesów, zmiana wielkości czy kroju czcionki, modyfikacja kolorów, tworzenie tabel, wyrównywanie tekstu itd.LanguageTool to oprogramowanie do korekty języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i ponad 20 innych - skorzystaj z niego tutaj lub w postaci dodatku do przeglądarki, Dokumentów Google lub Microsoft Word.Natomiast zasady, które obowiązywały przy sporządzaniu maszynopisów powinny być również stosowane przy pisaniu tekstów na komputerze.. poleca 78 % .. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia).. Zasada nr 4Redagowanie tekstu to zarówno jego formatowanie, czyli nadawanie dokumentowi tekstowemu odpowiedniej formy, jak i ulepszanie treści, m.in. korygowanie błędów..

Bardzo ważnym elementem wielu edytorów tekstu są tabele.

Elementy typografii krój pisma, atrybuty tekstu, wielkość znaków.. Streszczenie powinno być sporządzone w języku polskim i angielskim.. Chcesz wyróżnić tytuł lub akapit?. Spację stawiamy zawsze po znakach przestankowych (nigdy przed!).. 1. wstawiać między wyrazami 1 spację 2. wstawiać spacje zawsze po znaku interpunkcyjnym, nigdy przed nimi 3. nie oddzielać nawiasów lub cudzysłowów spacjami od tekst, który jest w nich ujęty; tekst powinien być zawsze ,,przyklejony" do nawiasu lub cudzysłowów 4. dostosować formatowanie tekstu do jego przeznaczeniaRedagowanie tekstu — rozwiązywanie technicznych problemów opracowywania tekstu, takich jak podział na akapity i ich formatowanie, układ tekstu na stronie, dobór kroju pisma, numerowanie stron.. Oto 10 zasad ważnych zasad poprawnego językowo redagowania tekstów: Należy zadbać o czytelność tekstu.. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [.. Dla formatu A4 najbardziej optymalna jest wielkość 12.. Przypisy umieszczamy na dole strony.. Aby przejść no nowej linijki przytrzymujemy SHIFT i klikamy na ENTER (jest to tzw. twardy Enter);Zasady redagowania tekstu w word .. Streszczenie Do każdego tekstu autor musi dołączyć streszczenie.. Klawisza ENTER uzywany jest tylko wtedy, gdy przechodzimy do nowego akapitu.. Po tytułach nie stawiamy kropki.. Numeracja ciągła .. Znasz zasady .Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym - poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim w Internecie.wiaturze komputera, zasady rozmieszczania tekstu oraz podstawy sporzdzania typowych pism biu- rowych na komputerze.. Zasady te przyczynić się mają do poprawności i estetyki sporządzanego tekstu, a co za tym idzie w późniejszym etapie różnego rodzaju prac oraz sporządzanych przez nas pism.zmienić wygląd tekstu np. kolor czcionki, rodzaj czcionki, rozmiar, pogrubienie itp. na ocenę celującą uczeń będzie musiał wstawić do tekstu obraz i zmienić jego właściwości np. dodać odpowiednie obramowanie oraz poświatę.Zasady redagowania tekstu jednolitego Tekst jednolity redaguje się według następujących zasad: 1) zachowuje się numerację pierwotnego tekstu ustawy i uwzględnia numerację dodaną przez ustawy zmieniające; nie wprowadza się ciągłości numeracji;1 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z następującymi wymaganiami edytorskimi:Techniczne zasady redagowania tekstu 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt