Test z funkcji liniowej liceum

Pobierz

Miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) (a 1)x 3 jest liczba -3.. Funkcja dla ujemnych argumentów przyjmuje wartości ujemne, a dla dodatnich argumentów wartości dodatnie.. Funkcja rosnąca, malejąca, stała (monotoniczność funkcji) Miejsce zerowe funkcji.. Mając funkcję y = 2x - 3. a) wykonaj wykres funkcji liniowej w zbiorze liczb rzeczywistych.. Zadanie.. W tabeli przedstawiono wyniki dwch bardzo dokþadnych pomiarw.. Liczba a jest równa: a. d) podaj współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami X i Y.Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Funkcja liniowa.. (4 pkt) Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną , która jest wykresem funkcji .. a) Wyznacz wzr tej zaleŇnoĻci.. Rozwiąż test, a następnie kliknij na przycisk "Twoje wyniki", a dowiesz się jak go rozwiązałeś i jaką otrzymasz ocenę.. Zobacz rozwiązanie Matura podstawowa Funkcja liniowa 0 komentarzy Zadanie 247.. Może się komuś przydać do powtórki przed sprawdzianem.. Zadanie 1 Dane są .Dana jest funkcja f (x) —x — 1, D R. Uzupelnij tabelç, a nastçpnie narysuj wykres funkcji f. Zadanie 24.. Korzystając z tego wykresu.. Wynika stąd, że: A) B) C) i D) Zadanie 7.. W praktycznych zadaniach zobaczysz wzory i nauczysz się wyznaczać prostą prostopadłą i prostą równoległą.. Punkty przez które przechodzi wykres funkcji.funkcja jest rosnąca miejscem zerowym funkcji jest -1 wykres funkcji przecina oś y w punkcie (0,-1) wartość funkcji dla argumentu jest równa 0; Podaj wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta równoległa do wykresu funkcji y=0,8x-4, gdzie x należy do R to: y= 0,8x+4 y=-0,8x+4 y= 8x-5; Podaj wzór poniższego wykresu: y= x-1 y=-x-1 y=-x+1Pytanie 1 /10..

Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej 3.

Proporcjonalność prosta 2.. W kolejnych przykładach dowiesz się, jak obliczać miejsce zerowe funkcji liniowej.. Zadanie 8.. Dla jakichPlik funkcja liniowa zadania.pdf na koncie użytkownika pecnianka • folder LICEUM • Data dodania: 3 sty 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.sprawdzian l LO poprawa własności funkcji Czas pracy: 45 min.. Także słuchawki na uszy, pizza w lewą dłoń, długopis w prawą i.. Do dzieła!W.chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Zobacz sprawdzian z funkcji liniowej w liceum na MatFiz24.pl.. Informacje o teście: To jest test jednokrotnego wyboru.. Po zakończeniu sprawdzianu możesz przejrzeć swoje odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami do zadań.. Życzę powodzenia!TEST - Funkcja liniowa.. funkcja malejąca.. Uczeń: szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie; interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w .Funkcja liniowa 0 komentarzy Zadanie 1140. b) odczytaj z wykresu miejsce zerowe funkcji.. E-zadania.pl - zadania i testy z matematyki - jedyny w Polsce tak rozbudowany portal pomagający uczniom gimnazjum i liceum w nauce matematyki..

Wykresy wybranych funkcjiZadanie 6.

Zadanie 1.. 1.Sprawdzian dla uczniów liceum oraz technikum zawiera zadania z zakresu: Odczytywanie informacji z wykresów funkcji.. jego temperatury.. Test wielokrotnego wyboru składa się z5zadań.Wkażdym zadaniu podane są trzy podpunkty: a), b), c), na które należy odpowiedzieć "TAK" lub "NIE".. Matematyka - Planimetria.. Jedyny w Polsce tak rozbudowany portal pomagający uczniom w gimnazjum i liceum w nauce matematyki.. Funkcja kwadratowa.. Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.. Jedna uwaga: najwyższej i najmniejszej wartości funkcji nie oznaczamy jako f max i f min.. żeby funkcja była rosnąca musi być a>0 5. c) rozwiązujesz nierówność a<0 6. c) żeby proste były równoległe musi zachodzić warunek \(\displaystyle{ a _{1}=a _{2}}\) 7. a) Żeby proste były prostopadłe musi zachodzić warunek \(\displaystyle{ a _{1} \cdot a _{2}=-1}\)wykres funkcji liniowej - funkcja liniowa - Liceum - Matematyka liceum - Zadania i testy z matematyki.. Funkcja liniowa dana jest wzorem .. Liczba pytań: 13 Poziom szkoły: liceum Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)FUNKCJA LINIOWA - przykładowe zadania na pracę klasową.. Funkcja liniowa 1.. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania: Wykresem funkcji liniowej y = ax jest: punkt linia prosta linia przerywana krzywa rozgałęziająca się.10/10 Quiz naprawdę dobry..

Argumenty oraz wartości funkcji.

Otrzymujesz po 1Dowiesz się, jak wygląda postać kierunkowa funkcji liniowej i czym jest współczynnik kierunkowy.. Naszkicuj wykres funkcji okreélonej wzorem f (x) kresem i osiami ukladu wspólrzçdnych.. argumentów funkcja f przyjmuje wartošci wiçksze od 2?. Warto!Zadania, sprawdziany i materialy edukacyjne z matematyki - liceum oraz technikum (poziom.. gdzie: - to współczynnik kierunkowy prostej.. Zakres wiedzy obejmuje (w liceum) 1 klasę i odrobinę 3 (własności funkcji wykładniczej).. posted by Matematyka on pt., 04/10/2015 - 19:54.. Funkcja liniowa jest rosnąca jeżeli .Dziś pod lupę bierzemy nierówności z wartością bezwzględną (takie trudniejsze).. Jeżeli chciałbyś jeszcze raz go rozwiązać, kliknij na przycisk "Wyczyść", w celu wyczyszczenia pól.. Dla jakiego argumentu wartość funkcji y = 0,5x - 6, wynosi 2 ?Funkcja liniowa.. Oblicz miejsce zerowe tej funkcji oraz podaj dla jakiego argumentu przyjmuje ona wartość .MATeMAtyka Nowa Era Podstawowy i Rozszerzony..

Obliczanie wartości funkcji dla danego argumentu.

funkcja stała.. Publikujmy rozwiązania zadań matematycznych oraz testy z matematyki, dzięki czemu matematyka przestanie być dla Ciebie problemem.1 liceum funkcje matematyka gimnazjum sprawdziany równania Funkcje matematyczne (wersja 1 wykres funkcji liniowej-funkcja liniowa-Liceum Funkcja liniowa - Matematyka: to funkcja liniowa jest malejąca; a = 0, to funkcja liniowa jest stała; funkcja rosnąca.. Suma punktów: 28.. Zadanie 25.. Znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej 4.. Poznasz pojęcie monotoniczności.funkcja_liniowa test.pdf.. Premium Dla jakich wartości parametru funkcja jest rosnąca?. Stąd wynika, że A. a>0 i b>0 B. a<0 i b<0 C. a<0 i b>0 D. a>0 i b<0 Odpowiedź prawidłowa A Zadanie 7.. Liczby rzeczywiste.. zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji , podaj wartość funkcji dla argumentu , wyznacz równanie prostej , oblicz .Sprawdzian funkcja kwadratowa.. Napisz sprawdzian na 5!. c) sprawdź na podstawie obliczeń, czy dobrze podałeś współrzędne miejsca zerowego funkcji.. Przerwij test.. Dane są dwie funkcje liniowe określone wzorami .Witam umieszczam tu przykładowy sprawdzian z funkcji liniowej z zakresu rozszerzonego.. b) funkcja liniowa ma postać y=ax+b.. Wyznacz współczynnik , wiedząc, że .. Warunek równoległości i Funkcja liniowa i jej własności:funkcja liniowa - Materiały matematyka - Zadania i testy z matematyki.. Funkcję liniową określa wzór.. Funkcja liniowa.. Funkcja liniowa - test wielokrotnego wyboru.. - to wyraz wolny.. Całość powinna Ci zająć około 15 minut.. Funkcja liniowa f(x)=ax+b jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe.. W teście znajduje się 10 zadań, a każde z nich jest warte 1 punkt.. Własności funkcji liniowej - zadania różne 5. niewymiernych, usuwanie niewymierności z mianownika).Zadanie 5.. Wzór funkcji liniowej często równoważnie zapisuje się w ten sposób: Wykresem funkcji liniowej jest linia prosta.. Język matematyki.. a) Wyznacz wzr funkcji f. b) Podaj miejsce zerowe funkcji f. c) Dla jakich x funkcja f przyjmuje wartoĻci wiħksze od Î3.. Wykres funkcji liniowej y=2x−3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnychDefinicja funkcji liniowej.. b) Wyznacz miejsce zerowe otrzymanej funkcji.4.. Funkcja liniowa określona jest wzorem , dla ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt