Karta charakterystyki tikkurila everal

Pobierz

Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej (ponad 13 tysięcy kolorów).Działanie uczulające na skór ę, kategoria zagro żenia 1 Mo że powodowa ć reakcj ę alergiczn ą skóry.. Komisji (UE) nr 2015/830 DEN BRAVEN SUPER COLOR UNIVERSAL 7.85 Data wydania: 27.11.2014 Data aktualizacji: 02.02.2017 Strona: 4/12 W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.. SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORTOpis Tikkurila Everal Aqua [40] Semi Matt Rodzaj Emalia akrylowa do wnętrz i na zewnątrz Opis Najnowszej generacji, uniwersalna, wodorozcieńczalna, półmatowa emalia akrylowa, o wysokiej trwałości.. Wyrób nadaje się również do czyszczenia narzędzi malarskich i do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem wyrobami alkidowymi.KARTA CHARAKTERYSTYKI TEKNOHEAT 650 - Wszystkie warianty 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneZawiera oksym butan-2-onu i sól kobaltową.. 4.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 - Polska: Inne sposoby identyfikacji:Niedostępne..

... Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.. Oszacuj ilość .. zm. Rozcieńczalnik alkidowy 96.01PA Data wydania: 01.06.2012 Aktualizacja: - Strona/stron: 2/11 Wydanie 1 S23 - Nie wdychać pary.. Tikkurila Polska S.A., 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23 Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55 TIKKURILA EVERAL AQUA SEMI MATT [40] - Półmatowa emalia akrylowa do malowania powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.Specyfikacja Opis produktu Polecane produkty Opinie klientów Emalia chlorokauczukowa modyfikowana środkami antykorozyjnymi o wysokiej trwałości, odporna na uszkodzenia mechaniczne.. Charakterystyka cząstek Mediana wielkości cząstek: 9.2 Inne informacje Brak dodatkowych informacji.. EVERAL THINNER 1050 RODZAJ Rozcieńczalnik do wyrobów alkidowych.. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.. Czyszczenie podłoża o wyższej temperaturze (powyżej +40°C) spowoduje, że Everal Thinner 1050 zbyt szybko będzie odparowywał - należy unikać wdychania oparów.. Adres: ul. Mocickiego 23 39-200 Dbica Tel: + 48 14 6805 600 .. EVERAL THINNER 1050 Data aktualizacji : 16.11.2009 Zastpuje: 21.05.2008 Data pierwszej edycji 04.04.2002 .OPIS ..

Tikkurila Polska S.A., 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23 Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55 ... Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.

Karta Techniczna Produktu (PDF, 573,84 KB) 24590.. Jedynka Neokor.. Fluid smarujący OH 723 do wysięgników HT (PDF, 242.64 kB) Masa uszczelniająca DIRKO HT (PDF, 462.38 kB) Smar do nożyc oraz przekładni do pilarek elektrycznych (PDF, 208.04 kB) Smar do koła zwrotnicy (PDF, 179.89 kB) Paliwo.. Produkt jest sklasyfikowany jako.KARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp.. Tworzy elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki z połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych.TIKKURILA EVERAL SEMI MATT [30] - półmatowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego , metalowych ocynkowanych, drewnianych oraz drewnopochodnych, odporna na uszkodzenia mechaniczne.. Tworzy elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki z połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych.. Szeroka paleta barw Emalia dostępna jest w szerokej gamie ponad 13 000 kolorów.Karta Charakterystyki (PDF, 131,74 KB) Dane techniczne Specyfikacja Dlaczego warto wybrać Tikkurila Everal Aqua Matt [10] Wysoka odporność na uszkodzenia Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne, działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne oraz na podwyższoną temperaturę (emalia polecana jest m.in. do kaloryferów).Karta Techniczna Produktu (PDF, 2,45 MB) Karta Charakterystyki (PDF, 139,03 KB) Dane techniczne Specyfikacja Dlaczego warto wybrać Tikkurila Everal Thinner 1050 Różnorodność zastosowań Zalecany do rozcieńczania, czyszczenia narzędzi malarskich oraz odtłuszczania powierzchni przed malowaniem wyrobami alkidowymi.EVERAL AQUA GLOSS [80] KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu EVERAL AQUA GLOSS [80] Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami ..

Działanie toksyczne na narz ądy docelowe - nara żenie jednorazowe, kategoria zagro żenia 3,działanie narkotyczne (STOT SE 3) Mo że wywoływa ć uczucie senno ści lub zawroty głowy.Tikkurila everal thinner 1050 - 1l ...

kartę charakterystyki: Data wydania/ Data aktualizacji Data poprzedniego wydania:12/2/2021 :2/8/2019 Wytwórca lub DystrybutorEVERAL THINNER 1050 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu EVERAL THINNER 1050 Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami .. kartę charakterystyki: Data wydania/ Data aktualizacji Data poprzedniego wydania:10/23/2019 :4/29/2016 Wytwórca lub DystrybutorNie ma znaczenia ze względu na charakter produktu.. Karta Charakterystyki (PDF, 132,47 KB) Dane techniczne Specyfikacja Dlaczego warto wybrać Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40] Wysoka odporność na uszkodzenia Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne, działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne oraz na podwyższoną temperaturę (emalia polecana jest m.in. do kaloryferów).Karta Techniczna Produktu (PDF, 1,87 MB) Dane techniczne Specyfikacja Dlaczego warto wybrać Tikkurila Everal Semi Matt [30] Szerokie możliwości stosowania Farba idelana do malowania m.in. mebli, drzwi, okien, ogrodzeń, drabin, balustrad, masztów czy stelaży..

1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osobyApr 15, 20221.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp.

.KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporz ądzenia: 20.05.2019 Data aktualizacji : 20.05.2019 Numer: SDS_8_02 Strona: 4 z 9 Wersja: 1 KLARLACK LAKIER BEZBARWNY SEKCJA 7: POST ĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.3.. Szczególne zastosowanie( -a) ko ńcowe Do profesjonalnego stosowania w lakiernictwie samochodowym z uwzgl .Tikkurila Everal Thinner 1050 1L - Opis i dane produktu.. OPIS Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów na bazie żywic alkidowych.. ZASTOSOWANIE Produkt przeznaczony do malowania elementów użytkowych, takich jak: meble, drzwi, okna, ogrodzenia, drabiny,KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.. >Karta techniczna.. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.. 10.4 Warunki, których należy unikać Unikać wysokich oraz ujemnych temperatur.Tikkurila Everal Extra 80 Rodzaj Emalia chlorokauczukowa z połyskiem Opis Emalia chlorokauczukowa modyfikowana środkami antykorozyjnymi o wysokiej trwałości, odprna na uszkodzenia mechaniczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt