Podaj dwa przykłady zagrożeń związanych z wykorzystywaniem zwierząt zmodyfikowanych genetycznie

Pobierz

Szczególnie gwałtowny wzrost liczby ludności nastąpił w połowie XX wieku .GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.. Stwierdzono, że cecha ta podlega dziedziczności.. Pierwszy "GMO" został stworzony w 1973 przez Stanley Cohena i Herberta .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Wśród zwolenników i przeciwników GMO toczy się spór.. Do jednych z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata należą problemy demograficzne i żywnościowe.. Dzięki niej możemy otrzymywać coraz to nowsze gatunki roślin, zwierząt, co pozwala nam na odkrywanie tajemnic .2.. Jest ono związane z brakiem sprecyzowanych planów co do uzyskania konkretnego organizmu oraz problemami etycznymi, co za tym idzie - brak akceptacji organów rządowych.. Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów świata.. Od bardzo dawno naukowcy krzyżowali organizmy hodowlane w celu polepszenia oczekiwanych cech.. Najwięcej kontrowersji towarzyszy wykorzystaniu technik inżynierii genetycznej przy tworzeniu organizmów transgenicznych, czyli w przypadku kiedy geny z jednego gatunku są przenoszone do genów zupełnie innego gatunku.Ze względu na zwiększony poziom hormonu wzrostowego były dwa razy większe od myszy normalnych.. Nauka jaką jest genetyka, w dzisiejszych czasach jest niezmiernie powszechna a zarazem potrzebna..

Podaj dwa przykłady zagrożeń związanych z wykorzystywaniem zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.

mak lekarski z zablokowanym genem, który wpływa na produkcję morfiny Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 3.. (0-4) Wpływ GMO na środowisko naturalne Wpływ GMO na zdrowie człowieka 10.. Drugą grupą potencjalnych zagrożeń są zmiany w działaniu organizmów ludzi, którzy maja kontakt z GMO.gatunkami, np. geny roślin do genotypu zwierząt czy geny zwierząt do genotypu roślin [10, 11, 22].. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.1.. Ze wzgl ędu na nowe9.. (0 .Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od ang. genetically modified organism) - organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).Pierwszy GMO został stworzony w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu.. Pierwsze komercyjne rośliny zmodyfikowane .Szczególne zagrożenie dla bioróżnorodności stanowi broń biologiczna wymierzona przeciwko roślinom i zwierzętom..

Organizmy modyfikowane genetycznie.

Badania nad lekami biologicznymi mogą stanowić ryzyko krzyżowań organizmów.Plik Zagrożenia wynikające z uzyskiwania zwierząt genetycznie zmodyfikowanych.pptx na koncie użytkownika Tacher2 • folder Zwierzęta transgeniczne • Data dodania: 19 gru 2013stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Dyrektywa Rady 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorga­ nizmów zmodyfikowanych genetycznie (3) zosta ła kilka­ krotnie znacząco zmieniona (4).. Przedstawię wybrane przykłady organizmów roślin, bakterii zwierząt, omówię rodzaje korzyści i zagrożenia wynikające z modyfikacji genetycznych, a na koniec wyrażę własną opinię nt tych modyfikacji.Wymień zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie Wyjaśnij określenie : roślina genetycznie modyfikowana Wymień 5 korzyści wynikających z usyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych (do 1 i 3 kilka sensownych zdań na temat :) z góry bardzo dziękujęPotencjalne zagrożenia mogą dotyczyć wpływu organizmów modyfikowanych genetycznie na środowisko, szczególnie na równowagę ekologiczną w naturalnych ekosystemach.. 2. Podaj dwa przykłady zagrożeń związanych z wykorzystaniem zwierząt zmodyfikowanych genetycznie..

wymień potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem zwierząt transgenicznych w medycynie i przemyśle.

Inżynieria genetyczna i wykorzystanie jej technik w biotechnologii.. W związku z tym nadal prowadzi się próby badawcze nad możliwością otrzymania podobnych transgenicznych zwierząt gospodarskich, głównie kóz, królików, owiec i świń.1)Tworzenie genetycznie zmodyfikowanych narządów zwierzęcych nadających się na przeszczepy dla ludzi.. Jednak obecnie inżynieria genetyczna rozwija się niezwykle szybko i naukowcy są w stanie udoskonalać te .Na wstępie mojej pracy, wyjaśnię na czym polega modyfikacja genetyczna organizmów i czym ona jest.. 1 Zobacz odpowiedźOrganizm zmodyfikowany genetycznie ( GMO), to każdy organizm, którego genetyczny materiał został zmieniony za pomocą technik inżynierii genetycznej.Dokładna definicja organizmu zmodyfikowanego genetycznie i tego, co stanowi inżynierię genetyczną, jest różna, przy czym najczęstszym jest organizm zmieniony w sposób, który "nie występuje naturalnie przez kojarzenie i/lub .Wiele z nich pozostaje bez odpowiedzi.. Zagrożenia: - zwierzęta genetycznie zmodyfikowane mogą wyprzeć te zwyczajne - wielu uważa, że to nieetyczne .Korzyści i zagrożenia związane z modyfikacją genetyczną..

Po gimnazjumZnaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie.

Podaj po jednym przykładzie takiego organizmu .. Organizmy modyfikowane genetycznie to rośliny i zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich materiale genetycznym, uzyskują nowe cechy.. Główne źródło zanieczyszczenia to przemysł, transport, rolnictwo, gospodarka komunalna.. Zgodnie z Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2001 roku Nr 76 poz. 811) organizm zmodyfikowany genetycznie to "organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetycznyKwestie przeprowadzania badań związanych z modyfikacjami genetycznymi są w Polsce regulowane ustawą z jesieni 2001 r. Nie jest ona jednak zbyt rygorystycznie przestrzegana, a dodatkowym utrudnieniem w egzekwowaniu prawa są trudności z rozróżnieniem roślin modyfikowanych i naturalnych.Podaj przykłady zagrożeń związanych z nadmiernym regulowaniem rzek.. Wybrane geny bakterii, wirusów, roślin i zwierząt wprowadzane są do innych roślin, np. soi, rzepaku, kukurydzy czy ryżu, w celu uzyskania u nich nowych cech.Owe modyfikacje genetyczne mają na celu zwiększenie .• Genetycznie zmodyfikowane rośliny ( np. świeże pomidory, ziemniaki); • Przetworzone rośliny zmodyfikowane genetycznie (np. koncentraty zup pomidorowych, frytki mrożone, produkty sojowe); • Żywnośćprodukowana z wykorzystaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów (np. chleb pieczony z zastosowaniem drożdży GM, piwoZagrożenie środowiska polega na jego zanieczyszczeniu i wyczerpywaniu się zasobów naturalnych.. • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego;Wady i zalety GMO według przeciwników i zwolenników.. Wyeliminowanie zagrożeń związanych z bronią biologiczną, ochrona bioróżnorodności oraz bezpieczeństwo w rozwoju i stosowaniu organizmów genetycznie zmodyfikowanych to zagadnienia, które są ze sobą powiązane.. Było to zajęcie pracochłonne, a rezultaty nie zawsze były zadowalające.. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych właściwościach niż macierzysty gatunek.. Przez cały czas obserwujemy szybki wzrost zaludnienia, statystycy ostrzegają przed eksplozją demograficzną.. Zakres rozszerzony.. 3)Dzięki klonowaniu być może uda się wskrzesić także niektóre już wymarłe gatunki i .Modyfikacje tych organizmów stanowią duże zagrożenie dla inwestorów.. Który z podanych sposobów zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie jest nieprawdziwy?. 2)Opracowanie techniki klonowania ma też znaczenie w biotechnologii.. Podaj nazwę procesu przedstawionego na schemacie: obcy gen i przecięty plazmit = zrekombinowany plazmit..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt