Ćwiczenia z rzutowania prostokątnego

Pobierz

c) objaśnienie zasady powstawania i rysowania trzech rzutów prostokątnych (rzutnia i nieskomplikowany przedmiot 3 - D).. Rzuty można porównać do cieni rzucanych przez przedmioty na ekran.. Pokazano płaszczyzny oraz kierunki rzutowania, a także rzuty prostokątne przedmiotu pokazanego w dimetrii ukośnej.. Materiał nauczania Wiadomości ogólne o rzutowaniu prostokątnym Rysunek przedstawiający mebel w sposób poglądowy, jakkolwiek daje pewne wyobrażenie o jego wyglądzie zewnętrznym, nie określa wszystkich powierzchniUkład trzech rzutni - Na każdą z płaszczyzn wzajemnie prostopadłych dokonujemy rzutowania prostokątnego przedmiotu w odpowiednim kierunku.. Rozwiązanie zapisanego powyżej problemu wymaga wykonania trzech zadań:Najczęściej stosowane na rysunkach wykonawczych są rzuty prostokątne, które pokazują przedmiot z kilku stron.. Kryteria sukcesu - potrafisz: wymienić podstawowe elementy znajdujące się na arkuszu przed rozpoczęciem kreślenia rysunku technicznego (obramowanie arkusza, tabliczka rysunkowa), kreślić podstawowe elementy rysunku technicznego z zachowaniem odpowiednich wymiarów,Zasady rzutowania prostokątnego na jednej, dwóch i trzech płaszczyznach prostokątnych przedmiotów z otoczenia uczniów Etapy rzutowania prostokątnego brył obrotowych ; .. Ćwiczenia w rysowaniu rzutów brył według karty pracy Komputerowe działanie praktyczne-sprawdzenie poprawności wykonania rzutów ; III..

Prezentacja rzutowania prostokątnego.

Wystarczy przedstawienie bryły w trzech ujęciach, dlatego przyjęto układ rzutowania wykorzystujący trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe zwane rzutniami.. Najczęściej są one wykonywane na trzech płaszczyznach, określanych jako rzutnie.. Rzutowanie prostokątne ćwiczenia przebieg lekcji Lekcja techniki Technika konspekt lekcji techniki Rzutowanie prostokątne konspekt ćwiczeń.. Zasady rzutowania: - na przedmiot patrzymy prostopadle do płaszczyzny rzutni; - z każdego widocznego punktu prowadzi sie linię prostopadłą do rzutni; - punkty przecięcia lini z rzutnią należy połączyć z odpowiednimi odcinkami.. Uczniowie otwierają zeszyty rysują dwie linie prostopadłe i trzy rzuty.Materiały i ćwiczenia do wykonania Przyjrzyj się przedstawionemu rzutowi prostokątnemu kostki domina.. Na rzutni pionowej I zgodnie z kierunkiem 1 otrzymamy rzut pionowy (główny)..

Podstawowe zasady rzutowania.

Nauczyciel rozdaje przygotowane ksero z narysowanymi bryłami a uczniowie zaczynają rysować brakujące rzuty.. Ćwiczenia z rzutów prostokątnych (EK) w przestrzeni na trzy podstawowe rzutnie układu (XYZ) w (gks) 138: Plik.04.Emi.Ka.. Według zasad rzutowania główny rzut A powinien pokazywać obiekt w pozycji w jakiej jest on położony w mechanizmie maszyny lub (gdy część pracuje pod kątem) obiekt należy przedstawić w układzie poziomym lub pionowym.. Na rzutni pionowej I zgodnie z kierunkiem 1 otrzymamy rzut pionowy (główny).POŁOŻENIE TRÓJKĄTA ABC W UKŁADZIE TRZECH RZUTNI NA PODSTAWIE JEGO RZUTÓW PROSTOKĄTNYCH.. Dlatego też warto sprawdzić i przećwiczyć tę .Wskazówki korzystania z ćwiczeń interaktywnych przy pomocy czytników ekranowych; Przejdź do nawigacji .. Omówienie treści i sposobu rozwiązania zadań nr 1 i nr 2.. Wspólna analiza poprawności wykonanych rysunków przez uczniów, ewentualne korekty wykonanych prac.. Na rzutni bocznej II zgodnie z kierunkiem 2 otrzymamy rzut boczny (z lewego boku).. ZakończenieRzutowanie prostokątne wykonuje się w celu przedstawienia danego przedmiotu bez żadnego zniekształcenia.. Normalny układ rzutów [2, s. 74] Widok to rzut odwzorowujący element widziany z zewnątrz.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Ćwiczenie 1 Przypomnij sobie zasady rzutowania..

Przedstawiamy poniżej kilka kolejnych testów z zakresu rzutowania prostokątnego.

Pytania sprawdzające 35 .. - pytania sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, - ćwiczenia z opisem sposobu ich wykonania oraz wyposażenia stanowiska pracy,12,13.. Wybierz wariant odpowiadający wylosowanemu numerowi grupy na modelu trójkąta.. Rozdanie kserówek zadań rysunkowych - indywidualna praca ucznia.. Na rysunku 1 pokazana została zasada .4.2.. Rzutowanie prostokątne jest w istocie zagadnieniem geometrycznym i nie stanowi składnika rysunku technicznego, lecz jego zroumienie ma dla rysunku znaczenie podstawowe.. Aplikacje dostępne w.Podczas ćwiczeń będziemy wykonywać rzuty prostokątne na wszystkie trzy rzutnie, aby dobrze przyswoić sobie omówione wcześniej zasady.. Krawędzie widoczne rysujemy linią ciągłą, linie niewidoczne rysujemy linią przerywaną.. Usystematy-zowanie i utrwalenie wiadomości.. Następnie, zgodnie ze wzorem, narysuj kolejne rzuty kostek.. Uczniowie rysują w zeszytach rzut prostokątny bryły (która był pracą domową).. Nr 1; Na podstawie rzutu aksonometrycznego elementu narysuj jego rzut prostokątny.. Ekran to tzw. rzutnia, a powstały na nim cień przedmiotu to rzut prostokątny tego przedmiotu.. Na każdej z nich przedstawiamy rzut prostokątny przedmiotu..

Narysuj na kartkach formatu A4 rzuty prostokątne poniższych brył.Poznasz zasadę rzutowania prostokątnego.

Rzutowanie prostokątne bryły owalnokątnej, chociażby dla przyzwoitości geometrii na pł .Przy pomocy planszy wyjaśniam jak powstaje rzut prostokątny bryły i jak zaznaczyć krawędzie widoczne i niewidoczne.. Nauczyciel kontroluje postępy w rysowaniu.. Zasady rzutowania prostokątnego, aksonometrycznego oraz wykonywania rysunków w perspektywie zbieżnej 4.2.1.. Wyróżniamy rzutnię pionową, poziomą i boczną.. Zasady rzutowania Ilość stron oraz ich kierunek ustala rysujący tak, aby rysunek techniczny jednoznacznie odwzorował opisywany obiekt.. d) rysowanie przez uczniów rzutów prostej bryły.. Rzut prostokątny jest to rysunek kształtu powierzchni bryły.Rzut prostokątny jest to rysunek kształtu powierzchni bryły.. Przekrój to rzut ukazującyRzutowanie prostokątne jest to przedstawienie bryły z 3 stron.. - Na podstawie dwóch rzutów narysuj brakujący rzut elementu 3.Zasady rzutowania prostokątnego, aksonometrycznego oraz wykonywania rysunków w perspektywie zbieżnej 21 4.2.1.. Przedstaw rzut prostokątny baterii.. 2) Niezależnie od metody rzutowania na rysunku umieszcza się jak najmniejszą liczbę rzutów niezbędną do jednoznacznego zdefiniowania kształtu rysowanego obiektu.Polska norma opisująca zasady rzutowania prostokątnego to PN-78/N-01608.. Zasady rzutowania:Kierunki rzutowania i nazwy rzutów: A- rzut z przodu (rzut główny), B- rzut z góry, C- rzut od lewej strony, D- rzut od prawej strony, E- rzut z dołu, F- rzut z tyłu [2, s. 74] Rys. 13.. Z reguły stosuje się rzut z góry, z lewej strony i z przodu (tzw. rzutowanie europejskie).omówienie zasad rzutowania.. Na pierwszej z nich przedstawia się rzut główny, czyli widok bryły z przodu.wzajemnie do siebie prostopadłych - tzn. "to co widać" z odpowiedniej strony.. Rzutnia jest to płaszczyzna na której będzie narysowany rzut prostokątny.. Ćwiczenie 2 Przyjrzyj się przedstawionym przedmiotom 1 i 2 oraz ich rzutom prostokątnym.. Materiał nauczania 21 4.2.2.. DANE twojej grupy znajdują się w programie- prezentacji Rzutowanie prostokątne w dziale WYKONAJ — ĆWICZENIE I.. 4 min1) Liczba rzutów prostokątnych powinna być taka, aby umożliwić jednoznaczne odzwierciedlenie kształtów przedmiotu.. W obu przypadkach wskaż rysunek, na którym rzuty wykonano poprawnie.Jun 3, 2020środa, 12 października 2011 10:10.. Następnie wykonaj rysunek rzutu prostokątnego kostki do gry (krawędzie 40 mm) i zaznacz liczbę oczek znajdujących się na każdym z rzutów.. Przykład: Na podstawie rzutu aksonometrycznego bryły narysuj jej rzuty prostokątne.Poznacie zasady rysowania trzech rzutów prostokątnych Wykonacie proste rysunek bryły w trzech rzutach prostokątnych Notatka: Rzuty prostokątne pokazują przedmiot z kilku stron..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt