Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia

Pobierz

Produkcja tworzyw biodegradowalnych, dodatków do żywności oraz paliw.Klonowanie pozwoli na odtwarzanie populacji ginących organizmów.. Chemia, LO - PR - Chemia ogólna i nieorganiczna.. It follows the same zasady naukowe, które były praktykowane przez pokolenia.. Wady: 1.. 6.W przypadku inżynierii genetycznej, naukowcy wykorzystują części żywych organizmów, jako podstawowy materiał budulcowy do tworzenia nowych lub zmian już istniejących organizmów żywych.. Wymogi podstawy programowej: Biotechnologia i inżynieria genetyczna: Uczeń: 1) przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje przykłady produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery);W przypadku inżynierii genetycznej, naukowcy wykorzystują części żywych organizmów, jako podstawowy materiał budulcowy do tworzenia nowych lub zmian już istniejących organizmów żywych.. Jednym z nich jest ratowanie gatunków zagrożonych wymarciem lub wymarłych.. Dzieci, które odziedziczyły uszkodzony allel genu RB1, mają wrodzoną skłonność do rozwoju siatkówczaka - ryzyko zachorowania .Stwarza ona ogromne szanse dla ludzi dotkniętych lub zagrożonych niedoskonałościami genetycznymi poprzez stosowanie tzw. terapii genowych.. Jest to jednak nowa dziedzina nauki i wymaga ona wielu lat badań i testów laboratoryjnych, aby przynosiła jedynie pozytywne skutki a nie szkody.Innym zagrożeniem płynącym ze stosowania technik inżynierii genetycznej jest możliwość użycia ich przez terrorystów..

Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia.

Zagrożenie militarneNależy więc objąć jej rozwój szczególną troską i panować nad nim.. Na przykład obecnie konsumenci chcą kupować chudą wieprzowinę, dlatego DNA świń zmienia się w taki sposób .Inżynieria genetyczna - korzyści i zagrożenia, Znaczenie badań nad DNA.. Inżynieria genetyczna - zalety i wady Inżynieria genetyczna wciąż się rozwija, a lista jej zastosowań jest bardzo długa.. W Unii Europejskiej dopuszczone do obrotu są jedynie produkty GMO niepowodujące negatywnych skutków dla ludzi i środowiska.. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy) - tzw. klonowanie DNA.Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za .Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień, którymi zajmuje się inżynieria genetyczna jest klonowanie.. Podobnie było z klonowaniem gaura, krytycznie zagrożonego gatunku azjatyckiego wołu.Terminy: modyfikacja genetyczna, inżynieria genetyczna, manipulacja genetyczna i techniki rekombinowanego DNA - są to synonimy używane jako skróty do opisania procesu, w którym geny mogą być przenoszone przez badaczy z jednego organizmu do drugiego..

Inżynieria genetyczna jest więc niewątpliwie ważna i potrzebna.

poleca 85 % BiologiaINŻYNIERIA GENETYCZNA- KORZYŚCI I ZAGROŻENIA BADANIA NAUKOWE ROLNICTWO OBAWY ETYCZNE MEDYCYNA Separacja organizmów od otoczenia,, Kontrola organizmów po uwolnieniu, Ograniczanie możliwości rozmnażania, Stosowanie specjalnych strategii upraw, Badanie produktów otrzymanych z GMO.. testowanie leków na zwierzętach zagrożenia reakcje alergiczne na produkty zmodyfikowanemogą budować własne zwierzęta, drzewa.nie potrafimy przewidzieć wszystkich konsekwencji, jakie niesie ze sobą wprowadzenie genetycznie modyfikowanych organizmów do środowiska.innym zagrożeniem płynącym ze stosowania technik inżynierii genetycznej jest możliwość użycia ich przez terrorystów.bioterroryści mogą w ten sposób zmodyfikować też np. …Inżynieria genetyczna polega na wprowadzaniu zmian do genomów organizmów w celu nadania im nowych, pożądanych cech.. Geny, które są szkodliwe z punktu widzenia człowieka, mogą być eliminowane, a te korzystne - dodawane.. W przypadku odziedziczenia jednego uszkodzonego allelu genu RB1 od rodzica drugi zwykle ulega mutacji spontanicznej w komórkach siatkówki podczas rozwoju osobniczego.. Wiemy, że DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) zawiera instrukcję wszystkich działań żywej komórki.Temat 7: Inżynieria genetyczna - korzyści i zagrożenia..

Mimo to organizmy modyfikowane genetycznie mogą nieść za sobą pewne zagrożenia.

Zalety inżynierii genetycznej Wady inżynierii genetycznejLista zalet inżynierii genetycznej 1.. Pozwala nam tworzyć lepsze produkty żywnościowe.. Inżynieria genetyczna jest stosunkowo nawą gałęzią nauk, czasem myląco zwana nową biotechnologią, w celu upodobnienia jej do nauki wykorzystującej od wieków żywe organizmy w procesie produkcji, jak np. wykorzystywanie drożdży do pieczenia chleba czy fermentacjiMimo zagrożenia jakie ze sobą niesie, przenoszenie genów jest niezmiernie przydatne.. Jest to proces, który można rozumieć na kilka sposobów.. Tworzy większe plony.. Może poprawić tempo wzrostu upraw.. Egzaminy maturalne - lata 2005-2020.. Proces przebiega w dwóch podstawowych fazach.Zadanie: inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia rozprawka .. W tle baneru umieszczony jest fragment obrazu z "Kunstformen der Natur" autorstwa Ernsta Haeckela.ZAGROŻENIA INŻYNIERII GENETYCZNEJ Jednak jak się przyjrzeć, genetyczne modyfikowanie organizmów ma też wiele negatywnych rezultatów Największe niebezpieczeństwa płyną nie tyle ze strony samej techniki, co z celów do których może zostać ona wykorzystana..

Dwa najważniejsze zagrożenia dotyczą sfery militarnej i biologicznej.

Manipulacje genami niosą zarówno korzyści jak i zagrożenia w różnych dziedzinach życia: dziedzina korzyść zagrożenie Badania naukowe Analiza przebiegu i rozwoju chorób człowieka pozwalająca na zrozumienie działania genów naukowcy moga miec władze nad smiercia i życiem,Innym zagrożeniem płynącym ze stosowania technik inżynierii genetycznej jest możliwość użycia ich przez terrorystów.. Uważam, że powinno być więcej informacji o inżynierii genetycznej, o jej zaletach i jakie zadania ma przed sobą.. Sprawia, że praktyki rolnicze są znacznie bezpieczniejsze.. Postaram się przytoczyć najważniejsze: 1) Odradzanie lub zapobieganie wyginięciu niektórych gatunków zwierzątInżynieria genetyczna, wprowadzanie do nici kwasów nukleinowych komórki obcych genów, które powodują w niej ekspresję pożądanych, nowych cech, np. wprowadzenie do komórki pałeczki okrężnicy genu warunkującego wytwarzanie insuliny w hodowli.. poleca 85 % Biologia Inżynieria genetycznaInżynieria genetyczna korzysci i zagrożenia; .. Teoretycznie możliwe jest wytworzenie nowego rodzaju śmiertelnych wirusów lub bakterii przeciwko którym nie ma szczepionki i użycie ich jako broni biologicznej.Regulacje prawne - Unia Europejska Obawy etyczne Wpływ na zdrowie człowieka Wpływ na ekosystemy W Unii Europejskiej, do sprzedaży dopuszczone są takie organizmy i produkty GMO, które nie powodują negatywnych skutków dla zdrowia oraz nie mają negatywnego wpływu na środowisko.Inżynieria genetyczna zajmuje się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.. Obecność nowych białek w produktach żywnościowych może u niektórych osób doprowadzić do reakcji .Inżynieria genetyczna modyfikacja organizmów w taki sposób aby móc je kontrolować po uwolnieniu do środowiska separowanie organizmów od otoczenia to inaczej ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.. Jest kilka sposobów naprawy nieprawidłowo funkcjonującego genomu: .. Można w ten sposób ulepszać niektóre organizmy, by czynić je bardziej przydatnymi dla człowieka.. - produkcja roślin, które zawierać będą w swoich liściach .. Chemia, LO - PR - Chemia organiczna.. Pozwala ona na kontrolowane tworzenie nowych odmian i gatunków roślin, polepszanie wydajności upraw.. Niekontrolowane rozpowszechnianie się transgenicznych odmian roślin lub krzyżowanie się z ich dzikimi odmianami może zaburzyć równowagę w środowisku.. Wiemy, że DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) zawiera instrukcję wszystkich działań żywej komórki.Choroba może mieć podłoże dziedziczne.. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co nowy sprzęt u nas nabywany.. .Tak naprawdę wszystko co nowe, niewiadome budzi lęk, agresję i sprzeciw.. Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt