Czy zmiana konstytucji wymaga referendum

Pobierz

Taka teza skłania do zastanowienia.. Ma ona .Sep 30, 2021Sep 24, 2021Niezależnie od możliwych zastrzeżeń ze strony niektórych polityków, czy zawsze możliwych wątpliwości prawników (np. co do relacji i dopuszczalności sekwencyjnego stosowania art. 125 i 235 obowiązującej Konstytucji) - model ten, przygotowania i przeprowadzenia konsultacyjnego referendum konstytucyjnego, wpisuje się całkowicie w .. Kto jak kto, ale właśnie Prezydent powinien umacniać prestiż konstytucji, a nie trywializować ją podobnymi inicjatywami.Po zmianach ustrojowych z 1989 referendum zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego tzw. małą konstytucją z 1992 roku.. Art. 126.Trzeba stwierdzić, że zarządzenie referendum dotyczącego zmiany ustawy w sposób, który wprowadzi postanowienia niezgodne z konstytucją (wprowadzenie JOW przed zmianą blokującego je przepisu konstytucji) - jest niedopuszczalne.. Temat jest dość trudny i wymaga nie tylko przygotowania pewnego poziomu wiedzy, ale przede wszystkim wysiłku umysłowego dla zrozumienia sensu rozwiązań konstytucyjnych, a także przemyśleń koncepcyjnych.. Wniosek składać mogą: co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów Senat Prezydent Rzeczypospolitej.3 days ago6.. 3 jest jednak mowa o wiążącym skutku referendum w pewnych sytuacjach.Traktowane na serio, powinno dotyczyć gotowego projektu konstytucji - poddanego pod osąd i akceptację społeczną..

Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

Zgodnie z art. 125 ust.. Nie spodziewałem się wielkiego odzewu, niestety jest znacznie gorzej, poza nikłym zainteresowaniem, na uwagi zdobył .6.. Jego skutek oznaczałby bowiem konieczność zmiany konstytucji, do czego obywatele nie mają prawa.- Tryb zmiany konstytucji jest określony w art. 235.. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego.- Jeżeli celem referendum miałaby być zmiana obowiązującej konstytucji, konieczne byłyby najpierw zmiany dotyczące procedury zmiany konstytucji - mówił Piotrowski Polskiej Agencji Prasowej.To jest zmiana, która jest logiczną konsekwencją tego, że Polacy w referendum zgodzili się z traktatem akcesyjnym i weszliśmy do Unii.. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust.. Tam też jest mowa o referendum, ale prezydent ma na myśli referendum z art. 125.. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust.. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego.Na tym tle referendum w sprawie konstytucji jest niczym innym jak jeszcze jednym aktem zmierzającym do utrwalenia obecnego stanu prawnego, a korzyści polityczne wynikające z ewentualnego uzyskania odpowiedzi o konieczności zmian konstytucji są wątpliwe wobec grożącego ryzyka nie uzyskania kworum.3..

Tam też jest mowa o referendum, ale prezydent ma na myśli referendum z art. 125.

W jego ust.. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.. Ma ono charakter rozstrzygający, a zmiana konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli opowie się za nią większość głosujących.. W przypadku projektu dotyczącego zmiany konstytucji 95 posłów, Senat lub prezydent, gdyby się rozmyślili, może jednak zażądać przeprowadzenia referendum zatwierdzającego taką zmianę, co pomysł na szybką zmianę pogrzebałoby zupełnie.rozdziale XII Zmiana Konstytucji (który stanowi o możliwościach zmian poprzednich dwóch rozdziałów).. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 zmiana Konstytucji ust.. Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu ustawę o zmianie Konstytucji niezwłocznie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum.- Jeżeli celem referendum miałaby być zmiana obowiązującej konstytucji, konieczne byłyby najpierw zmiany dotyczące procedury zmiany konstytucji.. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust.. Przepisy te zostały wpisane do obowiązującej ustawy zasadniczej z 1997 roku.Nie pozwala, ponieważ w swoich przepisach zawiera rozdział "Zmiana konstytucji", a nie rozdział wprowadzający procedurę uchwalenia nowej..

4 Konstytucji RP ważność tego referendum stwierdzać będzie Sąd Najwyższy.6.

Przyjęcie w referendum zmiany Konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała się za nią większość głosujących.. W tym przypadku jedynym organem upoważnionym do zarządzenia referendum jest Marszałek Sejmu, który zarządza je w ciągu 60 dni od otrzymania wniosku.. W przypadku zmiany treści rozdziału I, II lub XII (dotyczących, odpowiednio: podstaw ustrojowych; praw, wolności i obowiązków; trybu zmiany Konstytucji), grupa co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent RP mogą zażądać przeprowadzenia referendum.Ustawa o zmianie Konstytucji RP" poddawana jest pod referendum jako całość, nie można zaś poddać pod głosowanie tylko wybranych zagadnień.. Obowiązująca konstytucja przewiduje tryb zmiany - decydują o niej Sejm i Senat - powiedział PAP Ryszard Piotrowski.Procedura zmiany Konstytucji.. 3 jest jednak mowa o wiążącym skutku referendum w pewnych sytuacjach.- To nie jest pomysł pana prezydenta, to pomysł Prawa i Sprawiedliwości, już w ubiegłym roku prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym głośno - przypomniała Witek, zaznaczając przy tym, że konstytucja.Tryb zmiany konstytucji jest określony w art. 235.. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego.Niedawno opublikowałem artykuł na temat polskiej konstytucji..

Obecnie to wygląda po prostu na obejście przepisów o zmianie konstytucji (art. 235).

Uznano wówczas, że prawo zarządzenia głosowania powszechnego ma Sejm oraz prezydent za zgodą Senatu, a próg ważności głosowania wynosi 50 procent..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt