Odmiana nazwisk zakończonych na ów

Pobierz

Dalsza odmiana przebiega zgodnie z wzorem przymiotnikowym, a więc Bonich, Bonim, Bonich, z Bonimi .. O pierwszy typ nazwisk pyta pan Radek, korespondent poradni językowej US.. Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP) Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)Rzeczywiście, w wypadku nazwisk zakończonych na -e obserwujemy wyraźną tendencję do ich nieodmieniania, zapewne ze względu na obcość brzmienia (a w wypadku nazwiska Feige dodatkowo z powodu wahań w wymowie: [fajge/fajgii]).. (Jurgielewiczowa - Jurgielewiczowej)" Zgodnie z odmianą zaimków w rodzaju nijakim powinno być "owo", a nie "owe" nazwisko ( )Nazwiska angielskie i francuskie kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce (pisane przez -y, -ie) odmieniają się w liczbie pojedynczej jak przymiotniki.. Przyrostki -owa i -ówna, tradycyjnie wyspecjalizowane w tworzeniu nazwisk odmężowskich i odojcowskich, są wykorzystywane w odniesieniu do nazwisk męskich zakończonych na spółgłoskę lub na -o (np. Kowal, Zając, Kraśko).- Nazwiska zakończone na spółgłoskę oraz na samogłoski -a, -e, -o otrzymują końcówkę -owie i odmieniają się jak rzeczowniki np. Wajda -> Wajdowie -> Wajdów.. Wszystkie nazwiska niesłowiańskie zakończone w wymowie na -o, np.- Nazwiska zakończone na -owa, -ewa odmieniają się jak przymiotniki o tych samych zakończeniach..

Józków!Akcentowanie nazwisk zakończonych na -ow.

Nazwiska na - y w dopełniaczu, celowniku i bierniku piszemy z apostrofem, gdyż głoska ta w tych przypadkach nie jest wymawiana; nazwiska zakończone na - i , - ie — bez apostrofu, np.Nazwiska słowiańskie zakończone na -y mają odmianę przymiotnikową.. Przykład: Pugaczowa, Pugaczowej, Pugaczową.. Franków!. Jak prawidłowo w języku polskim akcentuje się nazwiska pochodzenia rosyjskiego z końcówką "ow".. Przykłady: Pan Antoś Orłoś - zapraszam Pana Antosia Orłosia (jak łosoś) Pan Sławomir Piechal - zapraszam Pana Sławomira Piechala (jak rywal) Pan Marcin Magdziarz - zapraszam Pana Jana Magdziarza .Odmiana nazwisk żeńskich zakończonych na "-a" - czy należy odmieniać?. Nazwiska słowiańskie zakończone w wymowie na -o po spółgłosce miękkiej, np. Cyzio, Puzio, odmieniają się jak rzeczowniki rodzaju męskiego typu wujcio, misio.. Nazwiska męskie obcego pochodzenia kończące się w wymowie na samogłoskę a, po której w pisowni występują jeszcze jakieś spółgłoski (Marat - wym.Nazwiska męskie zakończone w liczbie pojedynczej na spółgłoskę w liczbie mnogiej otrzymują końcówkę ‑owie.. Można też odmieniać imiona zakończone na -e (także na ­ -h , ale to się raczej nie zdarza w języku włoskim) nieme .Nieodmienianie nazwisk czy imion obcych jest powszechne, a np. zakończonych na -o to praktycznie w 100%..

Nosiciele ;) nazwisk najczesciej.

Spotkałam się z różnymi opiniami: jedni twierdzą, że tylko męskie nazwisko Durka powinno być odmieniane, drudzy - że żeńskie także.Nazwiska męskie obcego pochodzenia kończące się w wymowie na grupę głosek -ua (pisane jako Benoit - wym.. "Przygotowując publikację naukową, postanowiłem skorzystać z pracy innego autora, który nosi nazwisko Turno.. upieraja sie, ze nie powinno sie ich odmieniac.. Jak podaje WSPP (s. 1620):Oto prosty schemat tego, jak w liczbie pojedynczej odmieniają się nazwiska męskie zakończone na -o: 1.. Możliwość taka dotyczy głównie nazwisk zakończonych na -e, -o oraz akcentowanych na ostatniej sylabie.Nazwiska męskie zakończone na spółgłoskę odmieniają się jak podobnie zakończone rzeczowniki żywotne* rodzaju męskiego np. student, rolnik, piekarz, łosoś.. 08 lutego 2017. sobie właściciel.. Każdy chyba odmieni Dudajew — Dudajewowi, Dzagojew — Dzagojewowi, Adajew — Adajewowi, Prokofiew — Prokofiewowi.nazwiska zakończone na -k, -g lub -ch odmieniamy jak imię męskie Marek, na przykład: Nowak, Nowakowi, Nowakiem, nazwiska kończące się na -c, -cz, -dż, -sz, -ż, -rz odmieniają się jak rzeczownik piekarz, na przykład: Łapacz, Łapacza, Łapaczowi.Odmiana nazwisk męskich zakończonych na samogłoskę odmiana nazwisk męskich zakończonych na "o" poprzedzone spółgłoską twardą np..

Mam na myśli swoje nazwisko - Durka.

Odmiana analogicznie jak nazwiska na -y Dziekuję:) .. Korektorzy » Odmiana nazwiska zakończonego na -ów - .W języku polskim nie tworzy się tego typu form żeńskich od nazwisk męskich zakończonych w ten sposób.. Kalua) nie odmieniają się.. Co do Twojej teorii, to chyba nie: zaborcy nie byli aż takimi tępakami.. Franków Iwasiów Józków D. Frankowa Iwasiowa Józkowa C. Frankowowi Iwasiowowi Józkowowi B. Frankowa Iwasiowa Józkowa N. Frankowem Iwasiowem Józkowem Msc.. Przykład: Boni, Boniowie .. Nazwiska tego typu akcentuje się na drugą sylabę od końca zarówno w mianowniku (Gor ba czow, Ku tu zow), jak i podczas odmiany (Gorba czo wa, Kutu zo wa Gorbaczo .Warto też zauważyć, iż podany wyżej schemat odmiany odnosi się również do nazwisk zakończonych na -ew ( -ow i -ew to cząstki wariantywne — pierwszą stosuje się po spółgłoskach twardych, a drugą po miękkich).. Przykład: Fonda, Fondy, Fondzie, Fondę (podobnie jak banda).Nazwiska męskie: Typ 2: Nazwiska zakończone na spółgłoskę(w wymowie) Odmieniane s ąjak rzeczownikimęskoosobowe: dziadunio, piekarz, rolnik i student PODTYP 2a: DZIADUNIO -nazwiska zako ńczone na spółgłosk ę miękk ą: -ś, -ć, -ź, dź, -ńoraz -l, -j, np. polskie: Świrgoń, Orłoś, Bugaj,Nazwiska zakończone na spółgłoskę ‑k w liczbie pojedynczej odmieniamy analogicznie jak rzeczowniki męskie pospolite męskie zakończone na ‑k, na przykład jak wyraz rolnik..

("geboren"), na pewno ...Kłopotliwe nazwiska.

W języku niemiecki też jest "geb.". O opuszczeniu lub zachowaniu e w odmianie decyduje tradycja, ale w wypadku nazwisk zakończonych na ‑ek jest ono niemal zawsze opuszczane.dem jest miękkotematowa odmiana nazw typu Radom, Oświęcim (trudno wskazać analogie wśród powszechnie znanych rzeczowników pospolitych) czy też Wroc-ław, Wodzisław (tak jak pospolite paw, żuraw — jednak zdecydowana większość rzeczowników pospolitych zakończonych na -aw ma odmianę twardotematową, na przykład staw, przejaw, zestaw).Pewnym ułatwieniem dla piszących może być możliwość nieodmieniania niektórych nazwisk, dopuszczalna, gdy nazwisko zostanie poprzedzone imieniem lub rzeczownikiem pospolitym (np. minister, prezydent ).. "Jeśli końcówka nazwiska zakończona jest na -owa, -ówna (przymiotnikowa), odmieniamy owe nazwisko tak, jakbyśmy odmieniali przymiotnik.. Czy nazwiska żeńskie zakończone na -a (ale nie -ska) odmieniamy?. "Słowiańskie nazwiska zakończone na -o odmieniamy jak nazwiska zakończone na -a " ( Słownik nazw własnych ).. Są takie nazwiska, których użycie bywa kłopotliwe, bo albo nie wiadomo, czy je odmieniać, albo nie wiadomo, jak je odmieniać.. - Pozostałe nazwiska zakończone na -a odmieniają się podobnie do rzeczowników pospolitych o takim samym zakończeniu.. - Nazwiska w formie przymiotnikowej otrzymują końcówkę i/y i odmieniają się jak przymiotniki np.Odmiana nazwisk może przysporzyć Młodej Parze sporo kłopotu, podczas wypisywania zaproszeń.. (by varintsai) Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i poprzedzone spółgłoską (pisane przez -y, -ie), tak jak przymiotniki.. Nazwiska zakończone na -y w bierniku piszemy z apostrofem, a nazwiska zakończone na -i, -ie bez apostrofu, np.na -ów, jak np. Dzisiów, Jurków.. Lato - nazwiska te odmieniają się w. odmiana nazwisk męskich zakończonych na "o" poprzedzone spółgłoską miękką np. Puzio - nazwiska te odmieniają się jak.. odmiana .W przypadku nazwisk zakończonych na -i, ale niemających formy przymiotnikowej, w mianowniku liczby mnogiej dodawana jest końcówka -owie.. W dobrym tonie jest odmienianie nazwiska w taki sposób, w jaki życzy.. Zgodnie z tym: z Latą, Klaczką, Sopoćką i….. Nazwiska obce na -er są odmieniane najczęściej z zachowaniem samogłoski e, np. Hitler - Hitlera, Fiszer - Fiszera, Weber - Webera.Imiona zakończone na -i będą się z kolei zachowywały jak polskie nazwiska zakończone na tę samą literę: Kowalski - Kowalskiego, Kowalskim , Giovanni - Giovanniego, Giovannim , Luigi - Luigiego, Luigim .. Temat: Odmiana nazwiska zakończonego na -ów Czy poprawna jest odmiana polskich nazwisk męskich według poniższego wzoru?. W zasadach pisowni stoi, że "nazwiska włoskie zakończone na -o odmieniają się tak, jak polskie nazwiska typu Puzio ".męski (zakończony na "i", lub "y", narzędnik=miejscownik; -ski, -dźki) nijaki (zakończone na "e", narzędnik=miejscownik; Nieodmienne: np. Dubois.. Frankowie Iwasiowie Józkowie W..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt