Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny

Pobierz

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.26-804 Stromiec, Bobrek - Kolonia 24, tel/fax 48 .. Wstęp II.. Styczeń Zebranie klasyfikacyjne - klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkołyWystawienie ocen klasyfikacyjnych za rok szkolny 2020/2021.. Szkoła podstawowa; Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019.. Wstęp ; Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk.. 2.3.Przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2016/17 i Planu Pracy Szkoły.. Jak wynika z powyższego zapisu, dyrektor szkoły przynajmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje podsumowania pracy szkoły i formułuje wnioski do dalszej pracy.. Rok szkolny 2013/2014; Rok szkolny 2012/2013.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/20.. PODSUMOWANIE AKCJI.. ZBIERAJ Z KLASĄ.. Organizacja balu karnawałowego.. Plan lekcji.. 2018 r. dyrektor, wicedyrektor, rada szkoleniowa marzec/ kwiecień dyrektor, wicedyrektor projekt organizacji roku szkolnego 2018/2019 marzec/ kwiecień dyrektor, wicedyrektor omówienie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019 doSzkoła Podstawowa nr 1 im.. v. ogÓlne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacja o dziaŁalnoŚci szkoŁy.. z uwzględnieniem podstawowych kierunków polityki .Wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym: Kształtowanie postaw prospołecznych: uczenie wzajemnej tolerancji, rozumienia potrzeb innych, a także umiejętności współpracy na zasadach koleżeństwa, przyjaźni i szacunku..

Priorytety w pracy szkoły w roku szk.

22 czerwca 2020 r. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za II półrocze roku szkolnego, 6.Podsumowanie wprowadzonych danych.. Rok szkolny .Podsumowanie pracy S.U.. luty 2017 r. II półroczeZebranie organizacyjne - przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2017/2018 2.. Efektem egzaminów zewnętrznych jest punktowy, surowy wynik ucznia.Rok szkolny 2014/2015.. Tegoroczne spotkanie odbyło się w murach gościnnego ośrodka WOK "Hutnik" 19 lutego.Na sali widowiskowej zasiedli bohaterowie wtorkowej uroczystości, uczniowie którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania .podsumowanie pracy szkoły w I okresie 2017/18 8.02.. Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny Prace w ciągu roku szkolnego: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego prowadzenie księgi protokołów współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas za rok szkolny 2018/2019 1.. Lotników Polskich w Poddębicach.. Sprawozdanie finansowe za I półrocze roku szkolnego 2015/2016.. W roku szkolny 2018/2019 monitorowane były następujące zadania 1.. Podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania 2.. Dzień Edukacji Narodowej; Święto Szkoły; Podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku szkolnego 2012/2013; Powitanie wyszkowskiego pierwszaka..

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

21 stycznia 2020 r. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego.. Realizacja działań ustalonych na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego- uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2018 r. 2. styczeń 2020 r. 3.. Podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku szkolnego 2014/2015 Drukuj Szczegóły Utworzono: 12 luty 2015 Dnia 11 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej im.. Sprawdź aktualny plan lekcji.Przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 i Planu Pracy Szkoły.. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna.. 2019/20 i sposoby ich realizacji.. Lokalizacja: śląskie, Bielsko-Biała.. Listopad Zebranie szkoleniowe - tematyka związana z kierunkami polityki oświatowej państwa 3. pobierz: podsumowanie pracy szkoły (plik .Podsumowanie efektów kilku miesięcy pracy zdalnej we wszystkich kluczowych obszarach działania pozwoli Dyrektorowi nie tylko wyłapać wszelkie ewentualne niedociągnięcia, ale również wdrożyć ewentualne poprawki i unikać ich w kolejnym okresie roku szkolnego.Po pierwsze - każdy pedagog wie, że zawsze należy dokonywać podsumowania pracy za dany okres, tym bardziej po upływie roku szkolnego.. Zakończenie roku szkolnego..

Podsumowanie pracy RR w I półroczu roku szkolnego 2015/16.

Podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku szkolnego 2014/2015 Podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku szkolnego 2014/2015 Drukuj Szczegóły Utworzono: 12 luty 2015 Dnia 11 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej im.. Wyniki egzaminów zewnętrznych są podstawowym kryterium oceny pracy szkoły.. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 Wyniki nadzoru i ewaluacji, klasyfikacja oraz ocena pracy.. Podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku szkolnego 2014/2015 Aktualności .. Ważnym aspektem podsumowania pracy za pierwsze półrocze jest ocena podejmowanych przez szkołę oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych, profilaktycznych i działań gwarantujących bezpieczeństwo uczniów.praca zespoŁowa nauczycieli; iv.. Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2020/2021.. Sprawozdanie z realizacji zadań programu wychowawczo - profilaktycznego za rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 2.Rozdział 2.. Ustalenie wysokości wpłat na RR.. przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanego przez Radę Rodziców 17.09.2013r.. Szkoła ponadpodstawowa; PAKIET: Maj 2019.. ZA ROK SZKOLNY 2019/2020.. FrekwencjaRok szkolny 2014/2015..

4 luty 2020 r. Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze 5.

zebranie rady pedagogicznej na temat podsumowania pracy szkoŁy za i pÓŁrocze roku szkolnego 2020/2021.. Dane statystyczne 1.. Rok szkolny 2015/16.. Rok szkolny 2014/15.. Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2015/2016.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych docMONITOROWANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY.. Podsumowanie pracy RR w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.Efektywne podsumowanie pracy przedszkola za rok szkolny 2016/2017 491 Pozyskiwanie informacji na temat własnej działalności, dokonywanie na tej podstawie oceny pracy oraz podejmowanie decyzji o kierunku dalszych działań jest stale obecne w pracy przedszkola.Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019.. Data: od 14.06.2013 do 14.06.2013 .Podsumowanie pracy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach .. Realizacja działań związanych z kształtowaniem postaw uzgodnionych w planie pracy szkoły.SPRAWOZDANIE Z PRACY POWSZECHNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNIKU ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 Materiał zebrała i opracowała: Beata Starzyk Lipiec 2015 SPIS TREŚCI I.. Ustalenie wysokości wpłat na RR.. za rok szkolny 2013/2014.. Trudno znaleźć coś bardziej wymiernego, gdyż szkołę ocenia się przede wszystkim po tym, jak uczy, a wyniki odzwierciedlają to najlepiej.. Zobacz zawartość pakietuRok szkolny 2018/19; Rok szkolny 2017/18; Rok szkolny 2016/17.. Jest to nie tylko wymóg etyczny związany z koniecznością prowadzenia systematycznej autoewaluacji, ale także ustawowy, co zapisano w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Zatwierdzanie planu pracy placówki, zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego.. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie odbyło się podsumowanie pracy dydaktyczno .Podsumowanie pracy placówki za rok szkolny 2016/2017 .. Nazwa szkolenia: Kompleksowe, sprawne i skuteczne podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2012/2013 w zakresie pracy w obszarach wskazanych wymaganiami państwa, realizacji podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji.. Kontynuowanie współpracy z rodzicami i wychowawcami w zakresie realizacji planu pracy pedagoga szkolnego.4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc .. Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt