Ateńska demokracja prezentacja

Pobierz

władza nale żała do obywateli - wolnych mężczyzn po 20 roku życia, których rodzice byli Ate ńczykami była to demokracja bezpo średniaDemokracja to inaczej władza ludzi.. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza "władzę ludu".. De­mo­kra­cja to efek­tyw­ne pa­no­wa­nie ludu zło­żo­ne­go z peł­no­praw­nych oby­wa­te­li przez in­sty­tu­cje pra­wa ustro­jo­we­go (w Ate­nach: Zgro­ma­dze­nie, Radę, sądy przy­się­głych itd.). O sprawach państwa mogli decydować obywatele Aten.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. obywatele mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastem, obywatelami byli mężczyźni, nie mogli być nimi cudzoziemcy i niewolnicy, prawa ustalała tak zwana Rada Pięciuset złożona z 500 obywateli, którzy byli wybierani przez losowanie, na jeden rok, posiadała funkcje kontrolne, prawo inicjatywy ustawodawczej,Demokracja ateńska - była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Tam, na wzgórzu o nazwie Pnyks, spotykali się obywatele Aten, głośno debatowali .. - polis "Jedność w różnorodności" Koroibos - pierwszy znany zwycięzca olimpiady w 776 r. p.n.e. Demokracja ateńska Milon z Krotonu - największy w swoich czasach zapaśnik grecki, wspomniany m.in. w Dziejach Herodota, a także przez PauzaniaszaDEMOKRACJA ATEŃSKA 4.. Demos to po grecku ludzie, a krateo -rządzić..

Demokracja ateńska.

Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. Demokracja ta oznaczała że wszyscy obywatele płci męskiej( poza cudzoziemcami i niewolnikami) mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastami.. 20 lat, 10% polis) Władza ustawodawcza - Zgromadzeniu Ludowym (demokracja bezpośrednia) Uchwalanie ustaw, wybór urzędników, uprawnienia sądowe Władza wykonawcza -Rada Pięciuset (wybierana przez losowanie na ZL na rok) Ochrona praw politycznych - Trybunał LudowyPlik demokracja ateńska prezentacja multimedialna.pdf na koncie użytkownika phucau • Data dodania: 14 lis 2018Demokracja antyczna.. W Atenach najważniejsze decyzje podejmowało Zgromadzenie Ludowe, w którym uczestniczyli wszyscy obywatele.. za czasów Peryklesa.. Polis nie ingerowała w wychowanie dzieci, stosunki rodzinne, nie wymagała podejmowania na co dzień jakichś szczególnych zajęć.. Wolność stała się sloganem demokracji ateńskiej.. ; W historii zapisała się swoim ustrojem politycznym - demokracją ateńską.W tym okresie wszyscy obywatele (mężczyźni) mieli prawo uczestniczenia w życiu politycznym tej greckiej polis.. Termin stworzony w starożytnych Atenach w 5 wieku p.n.e. renat .Demokracja ateńska: podstawowe informacje o ustroju Aten doby klasycznej..

Najbardziej znaną demokracją jest demokracja ateńska.

W domu i na ulicy 1.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e.. Rządy większości (głosuje jednak tylko ok 1/4-1/6 populacji - wolni obywatele płci męskiej po ukończeniu 20 roku życia ) Demokracja bezpośrednia (zgromadzenie, ekklesia) Graphe.. Prawa ustalała Rada złożona z 500 obywateli wyłonionych w drodze losowania no okres jednego roku.1.. Babcia 27 pkt.. 20 lat, 10% polis) Władza ustawodawcza - Zgromadzeniu Ludowym (demokracja bezpośrednia) Uchwalanie ustaw, wybór urzędników, uprawnienia sądowe Władza wykonawcza -Rada Pięciuset .Demokracja ateńska.. Rodzaje demokracji Antyczna Szlachecka Hierarchiczna Bezpośrednia Parlamentarna Społeczna Ludowa Ateńska Uczestnicząca Totalitarna Liberacyjna Mapa fundacji Freedom House pokazująca stopień swobód obywatelskich w państwach świata w roku 2006.Demokracja ateńska, czyli jedna z najbardziej znanych antycznych demokracji powstała w wyniku reform Klejstenesa z 507 roku p.n.e. Jej nazwa pochodzi od dwóch greckich słów - demos i kratos - i oznacza "władzę ludu".Mimo, że demokracja ateńska przetrwała tylko dwa stulecia, jest z pewnością jednym z najważniejszych wynalazków z których czerpiemy współcześnie.Kiedy powstawała, demokracja ateńska rzeczywiście była ewenementem.. Agora praca domowa notatka - str. 34 ćw..

Prezentacja programu PowerPointDemokracja ateńska.

Ateńska polis - na półwyspie Attyka - Tezeusz - droga do demokracji prawo podatki polit.. Author: Kamil Created Date: 03/28/2012 08:27:45 Title: Prezentacja programu PowerPointDemokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e.:-rządy większości-rotacyjność urzędów-decydowali pełnoprawni obywatele płci męskiej.. Zazwyczajuważasię, żetrwała od początków VI do połowy IV wiekup.n.e., z przerwami w V wiekup.n.e.Wedługniektórychocen, w AtenachokresuPeryklesa, obywatele z prawemgłosu (demotes) stanowiliokoło 40 tysięcy, spośródokoło 120 tysięcyogółuludności.zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, poleć, opublikujFacebook - @pasier.Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją.. ; W Atenach rozwijała się również sztuka i filozofia.Poszczególne fazy rozwoju demokracji Ateńska Rzymska Chrześcijańskie tradycje demokratyczne Szlachecka Burżuazyjna Współczesna Demokracja ateńska (VI -IV w. p.n.e.) Greckie polis (miasta -państwa) -symbolem demokracja ateńska Suwerenna władza należy do ludu (wolny mężczyzna - min.. Komentarze (0) skomentuj Najnowsze Najstarsze Najlepiej ocenione REKLAMA.. Jego obowiązkiem było wybieranie urzędników i uchwalanie ustaw.Demokracja ateńska (VI -IV w. p.n.e.) Greckie polis (miasta -państwa) -symbolem demokracja ateńska Suwerenna władza należy do ludu (wolny mężczyzna - min..

ParanomonDemokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.

Demokracja kształtowała się od końca VI wieku w niektórych polis starożytnej Grecji.. Kobiety nie miały żadnych praw politycznych, jak wszędzie w Grecji.Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.. i jego rze­czy­wi­sty wpływ na .Demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej: lud czyli obywatele obecni na Zgromadzeniu tworzyli prawo, wybierali (w większości przypadków wybór zastąpiono losowaniem) urzędników i poddawali ich stałemu nadzorowi.. W starożytnej Grecji było to równoznaczne z możliwością aktywnego udziału wszystkich dorosłych obywateli płci męskiej w życiu politycznym Aten.. Demokracja ateńska kształtowała się na przestrzeni wielu lat, w związku z reformami znanych do dziś polityków, np.Demokracja ateńska - reformy i funkcjonowanie państwa.. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. obywateli.. Państwo to .Demokracja ateńska Ateny były jedną z silniejszych i ważniejszych polis w starożytnej Grecji.. Polis ateńska była położona w Attyce.. opłata za udział wszyscy mogą wybór części urzędnikówDemokracja Ateńska Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiejkrainieAttyce.. Kreatywna_ale_nie_madra_ 27 pkt.. Jest to poprostu zło konieczne.. Ateny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.Najpierw zajmijmy się demokracją Ateńską.. Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości, rotacyjność urzędów i masowe uczestnictwo.porównanie demokracji ateńskiej ze współczesną: metody : praca w parach i wspólne ustalenie różnic i podobieństw obu demokracji, prezentacja wyników prac.Demokracja to rządy ludu.. Historyczne formy demokracji Demokracja antyczna Demokracja ate ńska wykształciła si ę w Atenach w V w.p.n.e .. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.. Nie ustają spory, czy był to pierwszy system, który określić można jako demokratyczny - różnych form czy elementów ludowładztwa można się doszukiwać we wcześniejszych okresach i na innych obszarach, np. w Sparcie albo u Fenicjan.. Ktoś kiedyś powiedział, że na świecie dominuje demokracja nie dlatego, że jest to ustrój najlepszy, lecz dlatego, że nikt nic innego nie wymyślił.. Byli nimi wszyscy wolni mężczyźni urodzeni w Atenach.Historia demokracji.. CIEKAWOSTKI Sławne postacie (l. poj.. Ojczyzną demokracji są ATENY - starożytne państwo-miasto w środkowej Grecji dziś grecka stolica..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt