Kret granulki karta charakterystyki

Pobierz

Ulepszona formuła polegająca na zwiększeniu zawartości aktywatora aluminiowego gwarantuje wysoką skuteczność, szybsze działanie i lepszą ochronę przed zbrylaniem się produktu w odpływie.pracuje w dni powszednie, w godzinach 8:00 - 16:00 Uczestniczymy i wspieramy: 2021 Eilfix PolskaKARTA CHARAKTERYSTYKI Preparat usuwający etykiety Label Remover ActiveJet charakterystyki.. Pozostałości i zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą.. Samoczynnie usuwa z rur i syfonów zanieczyszczenia stałe, organiczne, tłuszcz, włosy, papier, watę, odpadki kuchenne.1 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH)Data opracowania karty: 02.08.2007 r strona 1/8 1. od 19.04 - Książki dla dzieci od 5,99 zł/szt.. Dokładne informacje chemiczne o produktach Pobierz tutaj pliki pdf!ARKUSZ SKŁADNIKÓW Wydanie: 4 Data aktualizacji 10.01.2014 1.. AdaptaCide PAA-C Roztwór użytkowy.. CIDEX OPA Roztwór.. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą, nie wdychać oparów cieczy.3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udro żniania rur strona 3/8 4.3.. Informacja o składnikach.. MAXAL VC 970_2017.Opis szczegółowy KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 800G keyboard_arrow_down Superwydajne Granulki do udrożniania rur z ulepszoną formułą..

Karta charakterystyki.

Dział Laundry & Home Care zajmuje wiodące pozycje na światowych rynkach.. Zobacz inne Chemia gospodarcza, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.. Henryk Czajkowski; .. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.. Asortyment środków piorących i czystości obejmuje: Środki piorące.. Nazwa produktu.. Samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne (tłuszcz, włosy, papier, odpadki kuchenne).. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post ępowania z poszkodowanym .. od 19.04 - Beletrystyka od 24,99 zł/szt.. IDENTYFIKACJA PREPARATU Dystrybutor Unilever Polska Sp.. Balsam do naczyń aloesowy.. Producent Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Polin Sp.. od 19.04 - Książki dla dzieci od 24,99 zł/szt.Nasze markowe produkty stały się integralną częścią codziennego życia konsumentów na całym świecie.. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody.KARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos 24H Plus zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu : Domestos 24H Plus zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh Kod produktu : 8755443Do pobrania - Ludwik.pl..

IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRODUCENTAProducent środków czystości i chemii gospodarczej Karty charakterystyki produktów.

Skutecznie usuwa brud z mytych powierzchni.AdaptaCide PAA-C .. Likwiduje nieprzyjemny zapach w kanalizacji.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Nie dotyczy 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak objawów lub opóźnione skutki.. Zapobiegać przedostaniu się doTiret Professional Żel Do Udrażniania Rur 1L - od 13,99 zł, porównanie cen w 1 sklepach.. Kret GRANULKI do udrożniania rur _ REACH KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH z późniejszymi zmianami) Data aktualizacji karty: 31.08.2012 r strona 1/8 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 1.1.Granulki do udrożniania rur.. CIDEX OPAC Roztwór użytkowyKARTA CHARAKTERYSTYKI Nadtlenek wodoru stosowany w kasetach i boosterach systemu STERRAD Data sporządzenia: 24/09/2013 Wersja 3.0.1/PL Data aktualizacji: 12/03/2014 Strona 1/11 Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 0453 /201 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawieKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DOMESTOS 24H zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh, Atlantic Fresh, Citrus Fresh, Pink Fresh, Red Power Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 5 1..

z o.o. ul .Karty charakterystyki niebezpiecznych specjalistycznych środków czystości 2018_2019 (zip 5.4MB) AROMAT FRESH VC 122_2015.

Ale Tydzień!. Unikalna formuła z aktywatorem aluminiowym, wspomagającym skuteczność działania.. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa produktu: KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA I DEZYNFEKCJI RURDownload "KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Środki do czyszczenia powierzchni .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: KEMPA SPÓŁKA JAWNA Adres: ul. Krasickiego 178, 97-500 Radomsko, Polska Telefon/Fax: + 48 44 738 15 92 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowegoMERIDA SUPER SANITIN PLUS środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych, kanister 10 l. NML604Hurtownia chemii gospodarczej oferująca bogaty asortyment produktów do sprzątania.. Niezwykle wydajny preparat w granulkach do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. Produkty do mycia naczyń.. zalecana obserwacja medyczna przez 48 g po nara żeniu na stanowiskach pracy zamontowane s ą urz ądzenia umo żliwiaj ące natychmiastow ą pomoc:K.CH.. od 19.04 - Beletrystyka od 29,99 zł/szt.. Dodatki do prania.. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARUKARTA CHARAKTERYSTYKI Zero SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i iden fikac.a rzedsi biorstwa Nawa pr.-duktn Typ pr.-du_ktn : do usuwania w 1.2 substaxii lib jab Þkich hib dom— 13 Polska Sp..

Adres ul. Domaniewska 49 02-672 WarszawaKarta charakterystyki Nr : D0069771 Strona 5 z 12 materiałem chłonnym i zebrać do odpowiedniego, oznakowanego pojemnika na odpady w celu unieszkodliwienia.

Zwroty R i H odnoszą się do składników mieszaniny.. Kostenlose Lieferung möglich2 KARTA CHARAKTERYSTYKI (IX) Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udrożniania rur strona 2/9 H: ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu H290 Może powodować korozję metali Zawiera: Wodorotlenek sodu, P: ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P102 Chronić przed dziećmi.4 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja IX) Nazwa handlowa produktu: kret do udrożniania rurŻEL strona 4/11 Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1.. DuŜy wyciek Do miejsca wycieku zbliŜać się od strony nawietrznej.. Przeznaczone do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. Color odplamiacz tlenowy w proszku do tkanin kolorowych - saszetka.Biedronka - Codziennie niskie ceny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt