Cząstkowe sprawozdanie ze

Pobierz

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013.. Magdalena Bulak Dyplomowany Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego Agnieszka Ślażyńska Ocena opisowa ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym Ireneusz Biernacki Opinia opiekuna stażu o stopniu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego w okresie odbywania stażu.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaSPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2014 do 31.08.2015 r. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Justyna Bakalarczyk Miejsce pracy: Zespół Przedszkolno- Szkolny w Laskach Staż pracy w szkole: 6 latPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie RUDAK Dane teleadresowe organizacji: ul. Rudacka 15, 87-100 Toruń, tel.. Szczegóły Kategoria: Konkurs Projektów Opublikowano: czwartek, 18 marzec 2021 11:05 Agnieszka Smugła Informujemy, że komisja konkursowa dokonała oceny sprawozdań cząstkowych w konkursie projektów "Zdolni z Pomorza" 2020/2021.Oct 17, 2020May 20, 2022Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu..

Umieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ.

z realizacji zadania Zróbmy to Razem!. Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im.. J I. Kraszewskiego w Milanowie.. 3 pkt.. Przepisy prawa nie określają szczegółowych terminów złożenia częściowego sprawozdania i częściowej oceny stażu w przypadku, kiedy nauczyciel odbywający staż zmienia placówkę.. Apr 3, 2022May 28, 2021INTERPRETACJA PRAWNA.. Jolanta PopekSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. Napisałam sprawozdanie, które przedstawiłam Pani Dyrektor.Mar 3, 2021Zamieszczam mój plan rozwoju zawodowego pisany na wrzesień 2006 (czyli wg najnowszych wymagań) oraz cząstkowe sprawozdanie (wrz-list), jakie są wymagane w mojej szkole..

607 87 77 76, mail: Koordynator zadania (imię, nazwisko, dane kontaktowe):Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

Agnieszka Smugła Przypominamy, że w związku z przedłużeniem terminu naboru zgłoszeń w konkursie projektów termin nadsyłania sprawozdań cząstkowych został przesunięty na 15 lutego 2021 r.Sprawozdanie cząstkowe.. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły: Statut Szkoły, wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Wizja i Misja Szkoły, regulaminy wewnątrzszkolne.Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego wydanym przez PWN jest to "przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś" Dzięki sprawozdaniu osoba, która nie uczestniczyła w jakimś wydarzeniu powinna dowiedzieć się o nim jak najwięcej.Sprawozdanie cząstkowe z zadania: "Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie" w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail): Justyna Świderska, 668-812-075, lub 13, 2021CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wstęp..

Dodatkowo w swoich dokumentach mam takie sprawozdanie ze szczegółowym opisem dat, tematów, nazwisk itp. Dodany 12-12-2006 przez: kochanna.

Tu znów chcę Ci przypomnieć zapisy prawa oświatowego.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.. W maju 2015 roku ukończyłam realizację zaplanowanych działań.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.Mar 31, 2022Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.. Międzybrodzie Żywieckie Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - § 8 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt